รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 28 มกราคม 2563 ตอน แลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาวะชาติพันธุ์และงานสถานะบุคคลข้ามพื้นที่ : วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

* * *วิสุทธิ์_เหล็กสมบูรณ์ แม่ฮ่องสอน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ พชช. ชาติพันธุ์ ชนกลุ่มน้อย มูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อยและชาติพันธุ์ สตรีชาติพันธุ์ ล่ามชุมชน สถานะบุคคล การเข้าถึงสิทธิ สิทธิด้านสุขภาพ* * *
Facebook
download

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อยและชาติพันธุ์ (พชช.) ร่วมกับองค์การแพลนนานาชาติ ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ให้แก่คณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาระบบและกลไกบริการสุขภาพผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิระดับพื้นที่ อำเภอฝาง และอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียใหม่ เพื่อให้คณะทำงานได้มีการโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานจากโครงการตัวอย่างโครงการที่มีปฏิบัติการที่ดี (Bests Practice) เรื่องการพัฒนาระบบและกลไกจัดบริการสุขภาพในกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ก่อนตัดสินใจออกแบบโครงการและกิจกรรมที่มีความสอดคล้องบริบทพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ดำเนินงาน โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลปางมะผ้า แพทย์ พยาบาล แกนนำเครือข่ายล่ามชุมชนและสตรีชาติพันธุ์ปางมะผ้าต้อนรับ ประเด็นหลักที่ได้จากการร่วมเวทีได้แก่ การพัฒนาหน่วยบริการและกองทุนเชิงรุก การบริหารกลไกแบบเครือญาติ และการจัดการความรู้โดยใช้ศาสตร์ที่หลากหลาย การบูรณาการกับทุกสายงานทั้งนอกและในพื้นที่ นอกจากแลกเปลี่ยนในเวทีช่วงเช้าแล้ว ช่วงบ่ายคณะทำงานยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมปฏิบัติการของล่ามชุมชนอีกด้วย

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  9th Feb 20

จำนวนผู้ฟัง:  106

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(38 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)