รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 24 ธันวาคม 2562 ตอน พัฒนาฐานข้อมูลคนพิการครบวงจร (ICF) : วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

* * *วิสุทธิ์_เหล็กสมบูรณ์ แม่ฮ่องสอน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ ICF สมรรถนะคนพิการ ข้อมูลคนพิการ คนพิการ* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 6

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 8

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 59

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 54

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ที่วัดห้วยเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการพัฒนาศักยภาพนักสร้างเสริมสุขภาวะคนพิการ (นสส.) บ้านห้วยเดื่อ ได้จัดประชุมฝึกอบรมการจัดเก็บข้อมูลคนพิการครบวงจรตามแบบ ICF มีผู้ร่วมงานเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) แกนนำเยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ รวม 25 คน โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลสารภีบวร และศูนย์บริการคนพิการตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเช้าผู้เข้าอบรมได้ทบทวนแนวคิดในการพัฒนาคนพิการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวอย่างการทำงานในพื้นที่ต้นแบบ พร้อมทำความเข้าใจกับแบบสำรวจสมรรถนะคนพิการ (ICF) จากนั้นช่วงบ่ายได้นำแบบสำรวจลงพื้นที่เก็บข้อมูลคนพิการในชุมชน เพื่อเป็นการพัฒนาฐานข้อมูลคนพิการแบบครบวงจรอันเป็นสิ่งสำคัญที่จะใช้ในการวางแผนขับเคลื่อนงานอย่างมีคุณภาพต่อไป

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  7th Jan 20

จำนวนผู้ฟัง:  64

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(25 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)