รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 19 ธันวาคม 2562 ตอน บทเรียนวิถีครูบางานหน้าหมู่ : นฤเทพ พรหมเทศน์

* * *รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง นฤเทพ_พรหมเทศน์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ วิถีครูบางานหน้าหมู่ การทำงานแบบมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง อบจ.ลำพูน* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 6

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 8

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 59

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 54

การพัฒนาล้วนเป็นเหรียญสองด้าน ด้านหนึ่งคือทำให้ชุมชนได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที อีกด้านหนึ่ง คือส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน อบจ.ลำพูน ได้ใช้แนวคิดวิถีครูบางานหน้าหมู่ หรือ การทำงานแบบมีส่วนร่วม มาเป็นหลักสำคัญในการแก้ไขปัญหา สร้างชุมชนให้ลุกขึ้นมาจัดการตนเอง ลุกขึ้นรับผิดชอบและร่วมเป็นเจ้าของ ซึ่งถือเป็น แนวพัฒนา รูปแบบใหม่ ที่องค์กรของรัฐ ควรหันกลับมาพิจารณาว่า นอกจากจะเป็นผู้สร้างให้ประชาชนได้รับความสะดวก สบายแล้ว ยังจะมีจุดไหนบ้าง ที่จะต้องสร้างแบบร่วมกันสร้าง สร้างอย่างมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการจิตอาสา หรือ การร่วมแรงร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมรับผิดชอบ ติดตามเรื่องนี้จากท่านนายกนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  7th Jan 20

จำนวนผู้ฟัง:  58

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(23 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)