รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 12 พฤศจิกายน 2562 ตอน แม่ฮ่องสอนร่วมเตรียมความพร้อมพิจารณาระเบียบวาระ NHA12 : อุสา เหล็กสมบูรณ์

* * *รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง อุสา_เหล็กสมบูรณ์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน เพศภาวะ ต้านมะเร็ง แร่ใยหิน การใช้ยา สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ NHA12 NHA nha12* * *
Facebook
download

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา กรุงเทพฯ ผู้แทนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 6 คนได้ไปประชุมเตรียมความพร้อมการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทั่วประเทศ โดยระเบียบวาระทั้งหมด ได้แก่ การทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน , วิถีเพศภาวะเสริมพลังชุมเสริมพลังสุขภาวะครอบครัว , รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง , การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้แกนนำในแต่ละประเด็นกลับมาจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อในระดับของจังหวัดต่อไป โดยแม่ฮ่องสอนกำหนดจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 พุทธศักราช 2562 ขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่อาคารดงรัก วิทยาลัยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อนนำเนื้อหาสรุปเข้าสู่งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 ในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  2nd Dec 19

จำนวนผู้ฟัง:  75

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(19 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)