รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 12 พฤศจิกายน 2562 ตอน สุนทรียสนทนาและเลือกคณะทำงานพัฒนาสุขภาวะคนพิการบ้านห้วยเดื่อ : วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

* * *วิสุทธิ์_เหล็กสมบูรณ์ แม่ฮ่องสอน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ พัฒนาสุขภาวะ คนพิการ นสส. บ้านห้วยเดื่อ* * *
Facebook
download

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ที่ศาลาประชุมวัดห้วยเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการพัฒนานักสร้างเสริมสุขภาวะคนพิการ (นสส.) ได้ประชุมเวทีสุนทรียสนทนาและเลือกคณะทำงานพัฒนาสุขภาวะคนพิการบ้านห้วยเดื่อขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแบบมีส่วนร่วมและคัดเลือกคณะทำงานด้านคนพิการและผู้สูงอายุประจำหมู่บ้าน

โดยที่ประชุมได้เห็นความจำเป็นของการยกระดับการทำงานสุขภาวะคนพิการที่แต่เดิมเน้นการสงเคราะห์พึ่งพิงให้เปลี่ยนเป็นการมีส่วนร่วมครอบคลุมสุขภาพองค์รวม โดยให้มีคณะทำงานอันประกอบด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน แกนนำสตรี แกนนำเยาวชน ตัวแทนคนพิการและผู้ดูแล นอกจากนี้ยังจัดให้มีที่ปรึกษาประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียนประจำชุมชน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.)และนักวิชาการด้านพัฒนาชุมชน เข้าร่วมอีกด้วย โดยจะจัดให้มีการประชุมร่วมคณะทำงานและที่ปรึกษาในเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดทำฐานข้อมูลคนพิการแบบมีส่วนร่วมต่อไป

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  2nd Dec 19

จำนวนผู้ฟัง:  55

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(17 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)