รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 5 พฤศจิกายน 2562 ตอน ประชาคมชี้แจงโครงการพัฒนาสุขภาวะคนพิการบ้านห้วยเดื่อ : อุสา เหล็กสมบูรณ์

* * *รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง อุสา_เหล็กสมบูรณ์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน คนพิการ สุขภาวะ นสส. บ้านห้วยเดื่อ* * *
Facebook
download

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ที่วัดห้วยเดื่อ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการจัดเวทีประชาคมบ้านห้วยเดื่อขึ้น เพื่อชี้แจงโครงการพัฒนานักสร้างเสริมสุขภาวะคนพิการแบบมีส่วนร่วม หรือ นสส. ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือโดยเน้นการเข้าถึงสิทธิ์ที่คนพิการพึงมีพึงได้ตามกฎหมายผ่านการจัดทำฐานข้อมูลคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของสุขภาพเรื่องของการศึกษา เศรษฐกิจ การมีส่วนร่วม สังคมวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ด้านต่างๆที่มีอยู่ในชุมชน ข้อมูลเหล่านี้ก็จะมอบให้กับทางคณะทำงานของหมู่บ้าน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพัฒนาต่อไป ซึ่งประชาคมหมู่บ้านได้รับรู้ เข้าใจ และยินดีสนับสนุนงานพัฒนาสุขภาวะคนพิการนี้ให้เกิดขึ้นในชุมชน

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  2nd Dec 19

จำนวนผู้ฟัง:  48

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(14 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)