รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 10 ตุลาคม 2562 ตอน อนุรักษ์ด้วงกว่างชน อัตลักษณ์ของชาวล้านนา : อิสระ บุญอนันต์

* * *อิสระ_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง ป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ สวนรุกชาติโปงสลี กว่าง ยอดนักสู้แห่งล้านนา ด้วงกว่างชน ด้วงกว่าง ประเพณีการเล่นชนกว่าง* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 20

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 21

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 18

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 19

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เชียงราย จัดงาน "กว่าง" ยอดนักสู้แห่งล้านนา ประจำปี 2562 (Chiang Rai Beetles Festival 2019)

เมื่อเย็นวันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ณ.บริเวณป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย" สวนรุกชาติโปงสลี ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายธัญนรินทร์ ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "กว่าง" ยอดนักสู้แห่งล้านนา ประจำปี 2562 หรือ Chiang Rai Beetles Festival 2019) โดยมี นายกวี ประสมพล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานถึงความมุ่งหมายและรูปแบบการจัดงาน พร้อมกับมีนักท่องเที่ยว เกษตรกร เจ้าหน้าที่ ประชาชน ตลอดทั้งบุคคลในวงการกว่างร่วมงานเป็นจำนวนมาก

การจัดกิจกรรม "กว่าง" ยอดนักสู้แห่งล้านนา เป็นกิจกรรมการอนุรักษ์ด้วงกว่างชน ซึ่งมีประวัติเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและเป็นอัตลักษณ์ของชาวล้านนามาตั้งแต่ดั้งเดิมในอดีด ซึ่งมีประเพณีการเล่นชนกว่างในช่วงฤดูฝน หรือฤดูทำนา แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ที่โลกมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเข้าสู่สังคมเมืองมากยิ่งขึ้น ทำให้ประเพณีการเล่นชนกว่างของชาวล้านนา ลดน้อยลงไป โดยเฉพาะการถ่ายทอดให้กับเด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ และด้วยปัจจุบัน ด้วงกว่างตามธรรมชาติได้ลดจำนวนลงเป็นอย่างมาก แต่ก็ได้มีนักอนุรักษ์ด้วงกว่างบางกลุ่ม ได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตพฤติกรรมของด้วงกว่าง จนนำไปสู่การเพาะเลี้ยงด้วงกว่างจนประสบผลสำเร็จ และได้ขยายองค์ความรู้ไปสู่กลุ่มนักอนุรักษ์กว่างอย่างต่อเนื่อง โดยงาน "กว่าง" ยอดนักสู้แห่งล้านนาประจำปี 2562 นั้น ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 22กันยายน 2562 ที่ผ่านมานั้น โดยภายในงาน ได้มีการจัดการประกวดและแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 15 รายการ รวมรางวัลทั้งสิ้น 67 รางวัล ซึ่งมีรายการประกวด อาทิเช่น การประกวดกว่างชนสง่างาม หรือ ที่คนล้านนาเรียกกว่างประเภทนี้ว่า "กว่างโซ้ง " การแข่งขันกว่างชนลีลาเด็ด การประกวดวาดภาพกว่าง การประกวดภาพถ่ายกว่าง การสาธิตการแข่งขัน ลากล้อเลื่อนกว่าง "กว่างทรงพลัง" การประกวดกว่าง ประเภทกว่างชนไทยยาว กว่างแปลก กว่างกิเล็ก กว่างแม่พันธุ์ใหญ่ และประเภทกว่างไทยตัวผู้ใหญ่ยักษ์ การแข่งขันวิ่งกว่าง(การบังคับกว่าง) การแข่งขันชนกว่างลีลาเด็ดสายพันธุ์อินโด การแข่งขันชนกว่างลีลาเด็ดสายพันธุ์นานาชาติ การปล่อยกว่างคืนสู่ธรรมชาติ การประกวดแข่งขัน ไก่ต่อ ไก่ตั้ง นอกจากนี้ ในส่วนวิชาการได้จัดเวทีเสวนาในหัวข้อ "ด้วงกว่างสายเพาะ สู่การสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ” รวมถึงการจัดตลาดประชารัฐภายในงานอีกด้วย

สำหรับการจัดงาน "กว่าง" ยอดนักสู้แห่งล้านนาในครั้งนี้ เป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ต่อจากปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนรุกชาติโปงสลี จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมโครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย" ซึ่งสวนรุกชาติโป่งสลีแห่งนี้ มีสภาพพื้นที่เป็นป่าไม้สักที่มีลำตันขนาดใหญ่สมบูรณ์จำนวนมาก ซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยควรค่าแก่การอนุรักษ์และดูแลรักษาไว้ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติวิทยาแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายและนักท่องเที่ยวต่างถิ่นรวมทั้งชาวต่างชาติและนักวิชาการจากทั่วโลกอีกด้วย

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  9th Nov 19

จำนวนผู้ฟัง:  78

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(24 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)