รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 3 ตุลาคม 2562 ตอน การป้องกันปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย : อิสระ บุญอนันต์

* * *อิสระ_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง ยาเสพติด ปปส. หอฝิ่น ฝิ่น ค้ายา ยาบ้า* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 20

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 21

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 18

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 19

ปปส.ภาค 6 นำสื่อเหนือล่างสัมมนา-ดูงานด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 62 เวลา 09.00 น. ณ.ห้องประชุมโรงแรม แม่โขง เดลต้า อ.แม่สาย จ.เชียงราย ร.ต.ต.สุขสัณห์ ภิชัย ประธานชมรมเครือข่ายสื่อมวลชน ปปส. ภาค 6 นำคณะชมรมเครือข่ายสื่อมวลชน ปปส.ภาค 6 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายสื่อมวลชน ปปส.ภาค 6 ของ 9 จังหวัดในภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย นครสวรรค์ อุทัยธานี สุโขทัย กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก และ พิจิตร

นายยุคนธ์ พงษ์ไพโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปราม.ปปส.ภาค 6 กล่าวว่าสถานการณ์ยาเสพติดในขณะนี้ยังมีความรุนแรงเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจ จึงทำให้นักค้ารุ่นใหม่ท้าทายอยากเข้ามาในวงจร นอกจากนี้พัฒนาการมีมาในรูปแบบ ต่างๆ ซึ่งน่าเป็นห่วงมากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นแนวเขตติดต่อเข้าออกประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ จึงทำให้นักค้าใช้เส้นทางดังกล่าวในการขนย้าย ทาง ปปส.ภาค 6 ซึ่งมีเครือข่ายสื่อมวลชนในการร่วมกันทำงาน เล็งเห็นว่าการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายสื่อมวลชนในการสร้างความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์ยาเสพติด การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและสามารถสื่อสารการทำงานของภาครัฐกับประชาชนได้อย่างถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญ จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยนำสื่อมวลชน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างร่วมสัมมนาและดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2562 โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย(สวท.) - สื่อวิทยุชุมชน - หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น - สื่อโทรทัศน์ท้องถิ่น - สื่อออนไลน์ จำนวน 100 คน เข้าร่วมสัมมนา นาวาเอก วุฒิชัย ภู่เจริญยศ ผบ.หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง เขตเชียงราย พูดถึงแผนการทำงานสกัดกั้นตามภูมิศาสตร์ ร่วมกับทุกภาคส่วน และการสอบสวน จับกุม เชิงลึก ทางน่านน้ำ ขณะที่ด้านยุทธวิธีที่สำคัญในปัจจุบัน คือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร แจ้งเบาะแส ชี้เป้ากลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด ซึ่งสามารถสกัดกั้นการลักลอบเคลื่อนย้ายยาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเห็นว่าการป้องกันคนร้ายลักลอบเข้าบ้านไม่ใช่แค่การป้องกันภายในบ้าน ต้องอาศัยเพื่อนบ้านข้างเคียงช่วยสอดส่องและแจ้งข้อมูลเพื่อร่วมกันจับกุมร่วมกัน ในการสัมมนาในครั้งนี้ มีวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ เช่นหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง เขตเชียงราย ปปส.ภาค 5 ด่านศุลกากรแม่สาย หน่วยทหารกองกำลังผาเมือง ได้สรุปสถานการณ์ให้สื่อมวลชนได้รับฟังและซักถาม รวมทั้งได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง เขตเชียงราย อ.เชียงแสน ที่ปฏิบัติงานจับกุมยาเสพติด โดยเฉพาะยาบ้าได้อย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ พื้นที่นี้คือพื้นที่ทางผ่านของการลักลอบขนยาเสพติดที่สำคัญจากแหล่งต้นกำเนิดการผลิตยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน สามารถสกัดกั้นการขนย้ายยาเสพติดเข้าสู่ประเทศ โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริดอยตุง มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 11,000 คนจาก 6 ชนเผ่า ท่ามกลางความแห้งแล้งและความเป็นอยู่อย่างแร้นแค้นที่ดอยตุงเมื่อปี 2531 ชาวบ้านที่ดอยตุงต้องหาทางรอดด้วยการประกอบอาชีพผิดกฎหมาย เช่น การทำไร่เลื่อนลอย ปลูกฝิ่น และค้าประเวณี ศูนย์ศึกษาวิวัฒนาการยาเสพติด หอฝิ่น อ.เชียงแสน ที่เกิดขึ้นจากพระราชปรารภของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่จะให้ประชาชนได้เรียนรู้เรื่อง มหันตภัยอันเกิดจากฝิ่นและสารเสพติด และด่านสกัดกั้นกิ่วทับยั้ง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ซึ่งเป็นด่านตรวจที่มีความสำคัญในการสกัดกั้นยาเสพติดและสามารถสกัดกั้นได้เป็นจำนวนมาก โดยเป็นด่านตรวจที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่จัน เจ้าหน้าที่ทหารจาก ฉก.ม.2 กองกำลังผาเมือง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ตชด.327 และยังมีสุนัขตำรวจ ร่วมสกัดกั้นยาเสพติดด้วย ในการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายสื่อมวลชน ปปส. ภาค6 ของ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างในครั้งนี้ ในค่ำของวันที่ 20 กันยายน 2562 ได้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องสื่อมวลชน ปปส.ภาค6 และสื่อมวลชนในพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย นำโดย นายอิสระ บุญอนันต์ ประธานชมรมสื่อมวลชนจิตอาสาภาคเหนือบน เข้าร่วมด้วยบรรยากาศอันอบอุ่นฉันท์พี่น้อง ณ.โรงแรมสยาม ไทรแองเกิ้ล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย.

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  3rd Oct 19

จำนวนผู้ฟัง:  168

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(30 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)