รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 26 กันยายน 2562 ตอน การเตรียมงานพัฒนาสุขภาวะคนพิการแบบมีส่วนร่วม บ้านน้ำริน : อุสา เหล็กสมบูรณ์

* * *รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง อุสา_เหล็กสมบูรณ์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน คนพิการ ICF บ้านน้ำริน* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 20

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 22

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 18

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 20

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 นางสาวมณีรัตน์ หลีจา แกนนำเครือข่ายผู้สูงอายุและคนพิการชุมชนบ้านน้ำริน ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงการเตรียมงานพัฒนาสุขภาวะคนพิการแบบมีส่วนร่วมในชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนานักสร้างเสริมสุขภาวะคนพิการเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแบบมีส่วนร่วมบ้านน้ำรินว่าจะได้มีการจัดเวทีสุนทรียสนทนาระหว่างคนพิการ ญาติ ผู้ดูแล แกนนำชุมชน และภาคีหน่วยงานต่างๆ ในวันที่ 29 กันยายน 2562 ที่ศาลประชาคมประจำหมู่บ้าน เพื่อเป็นการทำความเข้าใจและสร้างกลไกคณะทำงาน หลังจากเวทีดังกล่าวแล้ว ก็จะได้มีการจัดทำฐานข้อมูลคนพิการตามแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลสมรรถนะคนพิการที่พัฒนาขึ้นมาจากแนวคิด International Classification of Functioning, Disability and Health หรือ ICF ขององค์การอนามัยโลก เพื่อนำสู่การจัดการเชิงระบบ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานที่สอดรับกับฐานข้อมูลข้างต้นอีกด้วย

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  3rd Oct 19

จำนวนผู้ฟัง:  112

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(24 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)