รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 26 กันยายน 2562 ตอน การเตรียมงานพัฒนาสุขภาวะคนพิการแบบมีส่วนร่วม บ้านห้วยเดื่อ : วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

* * *วิสุทธิ์_เหล็กสมบูรณ์ แม่ฮ่องสอน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ คนพิการ ICF บ้านห้วยเดื่อ* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 20

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 21

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 18

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 19

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 นางศรีพรรณ คำปันหล้า แกนนำเครือข่ายผู้สูงอายุและคนพิการชุมชนบ้านห้วยเดื่อ ตำบลผาบ่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงการเตรียมงานพัฒนาสุขภาวะคนพิการแบบมีส่วนร่วมในชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนานักสร้างเสริมสุขภาวะคนพิการเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแบบมีส่วนร่วมบ้านห้วยเดื่อว่าจะได้มีการชี้แจงและทำความเข้าใจโครงการผ่านเวทีประชาคมประจำเดือนของหมู่บ้าน ซึ่งคาดว่าจะเป็นวันที่ 7 ตุลาคมที่จะถึงนี้ โดยจะประสานนักวิชาการและประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเข้าร่วมชี้แจงด้วย ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญมากเพราะที่ผ่านมาชาวบ้านจะคุ้นเคยแต่งานสงเคราะห์สิ่งของ บริจาคต่างๆ รวมทั้งการให้เงินแก่คนพิการ การชี้แจงโครงการจะทำให้ชาวบ้านพลิกมุมมองแบบเดิมไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วม การพัฒนาเชิงระบบที่มีความรอบด้านและยั่งยืน หลังจากการชี้แจงโครงการแล้ว ก็จะได้มีการจัดสุนทรียสนทนา , การพัฒนาแกนนำ , การจัดทำฐานข้อมูลคนพิการตามแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลสมรรถนะคนพิการที่พัฒนาขึ้นมาจากแนวคิด International Classification of Functioning, Disability and Health หรือ ICF ขององค์การอนามัยโลก เพื่อนำสู่การจัดการเชิงระบบต่อไป

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  3rd Oct 19

จำนวนผู้ฟัง:  117

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(26 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)