รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 26 กันยายน 2562 ตอน ยุติวัณโรคที่แรก จังหวัดเชียงราย : อิสระ บุญอนันต์

* * *อิสระ_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง ภาสกร_บุญญลักษม์ วัณโรค เอชไอวี ยุติวัณโรค* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 20

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 21

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 18

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 19

นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานแถลงข่าวเรื่องยุติวัณโรค ที่แรกที่เชียงราย (End TB Chiangrai) พร้อมกับ นายแพทย์ ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จัดโดย มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับวัณโรค และโครงการยุติวัณโรคเชียงราย ให้กับสื่อมวลชน ภารกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขในครั้งนี้ เป็นสื่อกลางและสร้างการมีส่วนร่วมในการยุติผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในจังหวัดเชียงราย และในประเทศไทย สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาการแพทย์ไทย ในการระดมทุกภาคส่วนร่วมยุติวัณโรค เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

โดยในงาน ได้รับเกียรติจาก ศาสตรจารย์ ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ร่วมแสดงปาฐกถา พร้อมจัดให้มีการเสวนาในหัวข้อเรื่องบอกลาวัณโรคอย่างเท่ ๆ โดย แพทย์หญิง ผลิน กมลวัทน์ ผู้อำนวยการกองวัณโรค กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ พิษณุ ขันติพงษ์ อดีตสูติแพทย์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ แพทย์หญิง วรรัตน์ อิ่มสงวน แพทย์ผู้รักษาผู้ป่วยวัณโรคในเชียงราย และ นางกรองทอง วงค์สารภี ที่ได้กล่าวถึงประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ วัณโรคกับการเสียชีวิตของน้ำตาล เดอะสตาร์ 5 ความเชื่อที่ผิด - 5 ความรู้ที่ถูกเกี่ยวกับวัณโรค - และยุติธรรม..นำสู่การยุติวัณโรค เป็นต้น โดยมี สื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดเชียงราย - บุคลากรทางการแพทย์ - งานยุติธรรม - การศึกษา -พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - ภาคธุรกิจ – ภาคเอกชน - สาธารณกุศล ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายแพทย์ ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กล่าวกับนักข่าวสุขภาวะว่า วัณโรคเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่รักษาให้หายและป้องกันได้ แต่ประชากรโลกยังคงเสียชีวิตนับล้านคนในทุก ๆ ปี องค์การอนามัยโลกได้รายงานว่า ประเทศไทย เป็น 1 ใน 14 ประเทศของโลก ที่มีความรุนแรงเกี่ยวกับวัณโรคพร้อมกัน 3 ด้าน คือ มีจำนวนผู้ป่วยวัณโรค ผู้ป่วยวัณโรคติดเชื้อร่วมกับเอชไอวี และผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน เป็นจำนวนมาก ขณะที่จังหวัดเชียงราย มีอัตราการเสียชีวิตจากวัณโรคสูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศเช่นกัน โดยในปี พ.ศ. 2560 มีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 1,642 ราย เสียชีวิต 232 ราย หรือหมายถึงมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่วันละ 45 ราย และมีผู้เสียชีวิตจากวัณโรคทุก ๆ 37 ชั่วโมง ประมาณร้อยละ 4 ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยในเขตเทศบาลเมืองและอำเภอเมืองเชียงราย และพบว่าผู้ป่วยวัณโรคที่ยังไม่ได้รับการรักษา มีอยู่ทั่วไปทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน โรงเรียน รถโดยสาร-เครื่องบิน เรือนจำ และยังพบด้วยว่าผู้ป่วยวัณโรคที่ขาดการรักษามักได้รับการรังเกียจและการตีตราทางสังคม ทำให้ผู้ป่วยวัณโรคถูกเลิกจ้างงาน ถูกโดดเดี่ยว ผู้ป่วยมักปิดบังข้อมูล ทำให้ผู้ที่คลุกคลี ใกล้ชิด ไม่ได้รับการป้องกันและดูแลรักษาอย่างถูกวิธี การแก้ไขปัญหาวัณโรค จำเป็นต้องใช้ทั้งมาตรการทางการแพทย์และทางสังคม ต้องระดมทุกภาคส่วนในทางเศรษฐศาสตร์ การลงทุน เพื่อทำให้จำนวนผู้ป่วยวัณโรคลดลง ถือเป็นหนึ่งในการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด ในบรรดาการลงทุนเพื่อการพัฒนา ซึ่งการยุติวัณโรคที่จังหวัดเชียงราย มีที่มาจากยุทธศาสตร์โลก "Ed TB" ซึ่งองค์การอนามัยโลกและรัฐบาลไทย มีพันธะสัญญาที่จะทำให้ปัญหาวัณโรคสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2578 ประชาคมจากหลายภาคส่วนของเชียงรายได้เคยร่วมใจในปฏิบัติการช่วยชีวิตทีมฟุตบอลเยาวชนหมูป่าอคาเดมีที่ถ้ำหลวงขุนน้ำ-นางนอนจนทำให้ชาวโลกประจักษ์มาแล้ว จังหวัดเชียงรายจึงน่าจะมีศักยภาพเป็นจังหวัดแรกที่ยุติวัณโรคได้สำเร็จ และเป็นตันแบบแก่จังหวัดหรือประเทศอื่น ๆ ดังนั้น สื่อมวลชนจึงมีบทบาทสำคัญในการยุติวัณโรค ด้วยการเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน สร้างความตระหนักให้สังคม ตลอดจนร่วมกันช่วยเหลือผู้ป่วยวัณโรคที่ยากจนให้เข้าถึงการป้องกันและการรักษา ลดการรังเกียจจากสังคมได้อีกด้วย

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  3rd Oct 19

จำนวนผู้ฟัง:  108

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(27 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)