รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 24 กันยายน 2562 ตอน มหกรรมรวมพล เยาวชนสร้างสรรค์ : สุนี บุญอนันต์

* * *สุนี_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะสานใจสานพลัง เศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรมไทย หลักธรรม สังคมคุณธรรม เยาวชน* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 20

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 18

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 17

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 20

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนเชียงรายส่งเสริมความเข้มแข็งและสร้างเกราะป้องกันด้วยความรู้สติปัญญาและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่เยาวชน เพื่อสร้างสังคมที่มีคุณธรรมในยุค 4.0

งาน "มหกรรมรวมพลเยาวชนสร้างสรรค์"จัดขึ้นในช่วงบ่ายระหว่างวันที่ 31สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ.ลานกาสะลอง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาชาเชียงราย เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนและความเข้มแข็งของครอบครัวสู่สังคมคุณธรรมในยุค Thailand 4.0 ด้วยการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนในจังหวัดเชียงรายได้แสดงออกถึงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ และยังส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้เรื่องของคุณธรรม จริยธรรมเพื่อร่วมขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายให้เป็นจังหวัดคุณธรรมภายใต้หลักการสำคัญ 3 ประการคือ การยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย

นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า งานดังกล่าวได้จัดขึ้นภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพคนเชียงรายทุกกลุ่มทุกวัยให้อยู่เย็นเป็นสุข เพื่อให้เด็กเยาวชนประชาชนและครอบครัวได้รับรู้วิถีวัฒนธรรมของตน และได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมพื้นถิ่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีส่วนช่วยเป็นภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่เยาวชน อีกทั้งงานนี้จะเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สร้างสื่อเผยแพร่สู่สังคมอย่างสร้างสรรค์และรู้ทันภัย สังคม ตลอดจนให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงออกสอดคล้องกับการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ที่เป็นกำลังสำคัญของสังคมต่อไป

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม ได้แก่ - นิทรรศการวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะของเยาวชนไทยยุคไทยแลนด์ 4.0 - การเรียนรู้และสาธิตด้านศิลปะวัฒนธรรมโดยปราชญ์ท้องถิ่น ทีนทอล์คกับตัวอย่างของเยาวชนชาวเชียงรายที่เป็นแรงบันดาลใจในเรื่องของการเรียนและการทำงานไปในเวลาเดียวกัน การแสดงมินิคอนเสิร์ต โดยหนิม af5 ซึ่งเป็นนักร้องนักแสดงชาวเชียงรายที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด การแสดงศิลปวัฒนธรรมของเยาวชนจาก 18 อำเภอในจังหวัดเชียงราย การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิตอลอย่างสร้างสรรค์โดยขจัดสื่อร้ายขยายสื่อดี และการสอนเทคนิคการถ่ายภาพสำหรับใช้บนสื่อออนไลน์ มีบูธแสดงผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม จากเยาวชนทั้ง 18 อำเภอของจังหวัดเชียงรายอีกด้วย

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  3rd Oct 19

จำนวนผู้ฟัง:  95

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(28 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)