รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 5 กันยายน 2562 ตอน ไทย-เมียนมาร์ เปิดสะพานพรมแดนฯ สำหรับรถรับส่งนักเรียนและรถพยาบาลฉุกเฉิน : อิสระ บุญอนันต์

* * *อิสระ_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง อ.แม่สาย เมียนมาร์ รถพยาบาล รถฉุกเฉิน สะพานมิตรภาพ พรมแดนแม่สาย* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 65

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 24

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 22

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 23

นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมกับนาย ส่อวินเท รองผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็ก เป็นประธานเปิดพิธีจัดระเบียบการเดินรถบางประเภทในการผ่านเข้า-ออก ทางสะพานมิตรภาพแม่สายแห่งที่ 2 เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 06.00 น. ที่บริเวณอาคารพรมแดนแม่สายแห่งที่ 2 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย นายซาน เมี่ยซอ นายอำเภอท่าขี้เหล็ก เจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายทหาร - ตำรวจ - พลเรือน หัวหน้าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสะพาน 2 – เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร - เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง - เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เจ้าหน้าที่มูลนิธิสังคมสงเคราะห์ และนักเรียน ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเมียนมาร์ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ความร่วมมืออันใกล้ชิดและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างไทย-เมียนมา ในการร่วมมือแก้ปัญหาการจราจรติดขัด ยวดยานพาหนะคับคั่ง ส่งผลให้ต้องมีการจัดระเบียบรถรับ-ส่งนักเรียน และรถพยาบาลฉุกเฉินให้สามารถผ่านไป-มา และเข้า-ออกทางสะพานมิตรภาพแม่น้ำสาย แห่งที่ 2 ที่นับเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์ในด้านประวัติศาสตร์ ที่เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในข้อตกลงให้รถตู้รับส่งนักเรียน และรถพยาบาล เข้า - ออกประเทศ ผ่านเส้นทางสะพานมิตรภาพแม่น้ำสายแห่งที่ 2 อีกทั้ง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 2 ประเทศอีกด้วย
สำหรับการจัดระเบียบรถรับ-ส่งนักเรียน และรถพยาบาลฉุกเฉินนั้น ได้มีการตกลงร่วมกันระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ให้รถรับ-ส่ง นักเรียน และรถพยาบาลฉุกเฉิน ย้ายมาผ่านเข้า-ออกทางสะพานมิตรภาพแม่น้ำสายแห่งที่ 2 แทน เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาด้านมลภาวะอากาศเป็นพิษ ด้านโรคติดต่อร้ายแรง และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรแออัดบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่ 1 โดยเฉพาะรถตู้รับ – ส่ง นักเรียน ทั้งจากฝั่งไทย ที่เข้าไปรับนักเรียนจากฝั่งเมียนมาร์เพื่อเข้ามาเรียนในประเทศไทย อีกทั้งยังมีรถรับ-ส่งนักเรียน และรถผู้ปกครองนักเรียน จากฝั่งเมียนมาร์ ที่เข้ามาส่งบุตรหลาน รวมถึงรถพยาบาลฉุกเฉิน จากฝั่งเมียนมาร์ ที่ผ่านเข้ามาส่งผู้ป่วย ที่เข้ามาทำการรักษาในโรงพยาบาลในอำเภอแม่สายอีกด้วย ซึ่งการย้ายเส้นทางเข้าออกในครั้งนี้จะเป็นผลดีต่อการแก้ไขปัญหาการจราจรเป็นอย่างมาก เนื่องจากด่านสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 เป็นด่านขนาดใหญ่ สามารถรองรับปริมาณรถได้เป็นจำนวนมาก

นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวกับนักข่าวสุขภาวะด้วยว่า เนื่องจากปัญหาจราจรของรถรับส่งนักเรียนและรถพยาบาลที่สัญจรบนสะพานมิตรภาพแม่น้ำสายแห่งที่ 1 มีสภาพแออัดคับคั่งเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะตอนช่วงเช้า และช่วงเย็นหลังโรงเรียนเลิก จึงได้หารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็ก ผลของการประชุมหารือได้บรรลุข้อตกลงให้ย้ายการสัญจรให้มาใช้เส้นทางสะพานที่ 2 ซึ่งไม่ไกลจากสะพานแห่งที่ 1 มากนัก เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรที่คับคั่ง ที่หน้าด่านของสะพานที่ 1 รวมถึงทั้งนี้ ในอนาคตจะได้พูดคุยกับทางเมียนมา ในเรื่องขออนุญาตให้รถนักท่องเที่ยว และรถขนส่งสินค้า ถ้าหากสามารถย้ายรถเหล่านี้มาได้ จะเป็นการบรรเทาความแออัดของสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาร์แห่งที่ 1 ได้เป็นอย่างมากอีกด้วย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว ที่มีความประสงค์จะไปซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ตลาดแม่สาย หากย้ายมาสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาร์แห่งที่ 2 ที่เป็นมาตรฐานสากลได้ จะเป็นการสะดวกกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรในการอำนวยความสะดวก และยังสามารถตรวจสอบป้องกันการกระทำความผิดในการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายที่จะเข้ามาในประเทศได้อีกด้วย ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็ก ของเมียนมาร์ เป็นอย่างดี

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  4th Sep 19

จำนวนผู้ฟัง:  86

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(14 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)