รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคอีสาน สานใจ สานพลัง 3 กันยายน 2562 ตอน สสจ.ขอนแก่นพร้อมรับมือและเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน : วิชิตชนม์ ทองชน

* * *วิชิตชนม์_ทองชน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน กรมควบคุมโรค ภาวะฉุกเฉิน หน่วยกู้ภัย บ้านไผ่ พายุโพดุล น้ำท่วม* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 24

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 22

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 23

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 17

สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นพร้อมรับมือและเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

จากสถานการณ์น้ำท่วมที่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น จากพายุโพดุล มีประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น 3,248 ครัวเรือน ประมาณกว่า 12,000 คน ในเขต 4 ตำบล ได้แก่ ในเขตเทศบาลเมือง ต.ภูเหล็ก ต.หนองน้ำใส ต.นาโน ส่วน รพ.สต.ที่ได้ผลกระทบ 2 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.หนองน้ำใส และ รพ.สต.นาโน อ.บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นได้เปิดศูนย์ EOC ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 พร้อมรับมือและติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วม โดยจัดทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ตรวจจับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีผู้ป่วยติดเตียง 2 ราย และผู้ป่วยเจ็บครรภ์คลอด 1 ราย ได้รับความช่วยเหลืออย่างปลอดภัย ทั้งนี้สาธารณสุขอำเภอบ้านไผ่มอบหมายสั่งการให้ อสม .พื้นที่สำรวจผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วย Palliative care จำนวนทั้งสิ้น 27 คน ในเขต เทศบาลเมืองจำนวน 20 คน ได้รับไว้ในศูนย์พักพิง จำนวน 3 คน และพักพิงที่บ้านญาติ 17 คน ส่วนในเขต ต.นาโน 4 คน ต.หนองน้ำใส 3 คน ไม่ได้รับผลกระทบ และผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงที่จำเป็นต้องได้รับยาต่อเนื่อง เตรียมพร้อมสนับสนุนทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ ทีมโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่นพร้อมแพทย์และพยาบาล Sนำทีมจิตอาสา มอบข้าวของเครื่องใช้ อาหารและอื่นๆที่จำเป็น ทีมโรงพยาบาลชุมแพ รับมอบภารกิจ EMS basic ทีมโรงพยาบาลสีชมพูและหน่วยกู้ภัยในอำเภอสีชมพู นำเรือท้องแบนและเวชภัณฑ์จากโรงพยาบาลสีชมพูออกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยกรณีเกิดการระบาดของโรค และเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคแก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีศูนย์พักพิงที่เกี่ยวข้อง 10 ศูนย์ ผู้ประสบปัญหาอุทกภัยดังกล่าวและได้แจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วม ระมัดระวัง ติดตามข่าวสารจากทางราชการ และเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ สื่อสารความเสี่ยงด้านสาธารณสุขสำหรับโรคและภัยสุขภาพที่ต้องระมัดระวังในช่วงน้ำท่วม มีดังนี้
1.กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ คือ โรคไข้หวัดใหญ่และโรคปอดบวม
2.กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ คือ โรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง
3.กลุ่มโรคที่มักเกิดตามมากับน้ำท่วม คือ โรคไข้ฉี่หนู โรคตาแดง และโรคไข้เลือดออก ส่วนภัยสุขภาพที่ต้องระวัง คือสัตว์แมลงมีพิษกัด/ต่อย เช่น งู แมงป่อง ตะขาบ เป็นต้น รวมถึงต้องระวังการจมน้ำด้วย

วิธีป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม สามารถปฏิบัติได้โดย
1.อย่าทิ้งขยะทุกชนิด หรือขับถ่ายของเสียลงน้ำท่วมขัง ให้ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในถุงพลาสติกและมัดปากถุงให้แน่นแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง
2.อย่าปล่อยให้เด็กเล็กลงเล่นน้ำโดยลำพัง เพราะเด็กอาจจมน้ำและช่วยเหลือไม่ทัน หรือถูกสัตว์มีพิษที่หนีน้ำมากัด ต่อยได้
3.หากน้ำท่วมขังกระเด็นเข้าตาหรือมีฝุ่นละอองเข้าไปในตา ให้ใช้น้ำสะอาดล้างหน้าและดวงตาให้สะอาด
4.รับประทานอาหารที่ปรุงสุก ร้อน สะอาด เพื่อป้องกันโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง
5.หากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำเป็นเวลานาน ควรใส่รองเท้าบู๊ททุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคที่มักเกิดตามมากับน้ำท่วม รีบทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้งทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 หรือแจ้งเหตุ ฉุกเฉินได้ที่ 1669

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  4th Sep 19

จำนวนผู้ฟัง:  86

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(16 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)