รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 29 สิงหาคม 2562 ตอน ศปจ.กับทิศทางการพัฒนางานสุขภาวะชุมชน : วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

* * *วิสุทธิ์_เหล็กสมบูรณ์ แม่ฮ่องสอน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ ธรรมนูญสุขภาพท้องถิ่น ศปจ. พลเดช_ปิ่นประทีป กองทุนสุขภาพตำบล ธรรมนูญสุขภาพ* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 65

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 24

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 22

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 23

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ศูนย์ประสานงานเครือข่ายพัฒนาศักยภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ศปจ.มส.)ได้จัดเวทีประชุมสนับสนุนการจัดทำธรรมนูญตำบลฯ แนวคิดการจัดตั้งมูลนิธิกองทุนชุมชนจังหวัด และติดตามการดำเนินงาน ศปจ.มส.ขึ้น โดยมีนายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติมาบรรยายและให้ความคิดเห็น โดยที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าการพัฒนางานธรรมนูญสุขภาพท้องถิ่นหลายแห่ง และการเก็บข้อมูลและช่วยเหลือผู้ยากลำบาก ในส่วนนายแพทย์พลเดช มองว่า ศปจ. ควรผลักดันให้กองทุนสุขภาพตำบลหนุนเสริมงานธรรมนูญชุมชนมากขึ้นจึงจะมีหลักประกันความยั่งยืน

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  4th Sep 19

จำนวนผู้ฟัง:  68

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(13 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)