รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 29 สิงหาคม 2562 ตอน ธรรมนูญสุขภาพตำบลจองคำ “เวงกั๊ดเหยน” : อุสา เหล็กสมบูรณ์

* * *รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง อุสา_เหล็กสมบูรณ์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ชาติพันธุ์ สุขภาวะ ธรรมนูญสุขภาพชุมชน ไทใหญ่ ตำบลจองคำ* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 49

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 19

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 15

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 18

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ที่ทำการชุมชนป็อกกาดเก่า ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพิธีลงนามการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลจองคำ “เวงกั๊ดเหยน” (เป็นภาษาไทยใหญ่แปลว่าเมืองที่มีความร่มเย็นเป็นสุข) โดยมีนายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ก็มีรองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ประธานสภาองค์กรชุมชนตําบลจองคํา ผู้นำชุมชนย่อยหรือที่เรียกว่าป๊อกทั้ง 6 ป๊อกของเขตตำบลจองคำ โดยธรรมนูญนี้แบ่งออกเป็นหมวดต่างๆอยู่ด้วยกัน 6 หมวด หมวดแรกเป็นหมวดว่าด้วยเรื่องของปรัชญาแนวคิดของระบบสุขภาพ หมวดที่ 2 ว่าด้วยเรื่องของการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อสุขภาวะการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว การควบคุมป้องกันปัจจัยคุกคามสุขภาพสุขภาวะ หมวดที่ 3 เป็นเรื่องของการอนุรักษ์สืบสานถ่ายทอดฟูศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของชาวไทใหญ่ทั้ง 12 เดือนหมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องของขยะและการจัดการขยะ หมวดที่ 5 ว่าด้วยเรื่องของสำนักธรรมนูญสุขภาพในเขตตำบลจองคำ และหมวดที่ 6 เป็นบทเฉพาะกาล พร้อมกันนี้ก็มีพิธีการถวายราชสดุดีในฐานะจิตอาสาของพระราชาและร่วมกันพัฒนาพื้นที่ในตำบลจองคำให้เป็นเมืองน่าอยู่อีกด้วย

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  4th Sep 19

จำนวนผู้ฟัง:  69

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(11 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)