รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 27 สิงหาคม 2562 ตอน สิ่งแวดล้อมเชียงราย การแก้ปัญหาสู่ความยั่งยืน : สุนี บุญอนันต์

* * *สุนี_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะสานใจสานพลัง สิ่งแวดล้อม มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ปัญหาสิ่งแวดล้อม* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 65

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 17

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 19

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 16

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานสัมมนาประจำปี 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ที่ศาลาแก้ว ภายในอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง ไร่แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จังหวัดชียงราย ด้วยการจัดบรรยายในหัวข้อ "สิ่งแวดล้อมเชียงราย การแก้ไขปัญหาสู่ความยังยืน" เพื่อระดมแนวคิดและสร้างความตระหนักรู้ถึงเรื่องการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป โดยมี คณะวิทยากร ซึ่งเป็นตัวแทนจากส่วนต่าง ๆ พร้อมด้วยภาคประชาคม ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมฟังสัมมนาเป็นจำนวนมาก

อาจารย์นคร พงค์น้อย กรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์และผู้อำนวยการอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง(ไร่แม่ฟ้าหลวง) กล่าวว่า การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดจากวิทยากรในภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมที่มีความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเคยเห็นปัญหาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยตรง มาแชร์ความรู้ในมุมมองต่าง ๆ โดยมีการยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายขึ้นมาเป็นกรณีศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และรณรงค์ให้คนสนใจเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กระทบทุกคนอย่างต่อเนื่องให้มากยิ่งขึ้น โดยงานสัมมนาดังกล่าว ได้เชิญวิทยากรซึ่งเป็นตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงราย มาบรรยายในหัวข้อ "เชียงรายที่เห็นและควรจะเป็น" นายวิทิตนันท์ โรจนพานิช นักปีนเขาระดับโลกและคนไทยคนแรกที่สร้างประวัติศาสตร์พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด มาบรรยายในหัวข้อ "สถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกปัจจุบัน" ดร.ธนพงศ์ ดวงมณี วิศวกรด้านสิ่งแวดล้อมมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มาร่วมบรรยายในหัวข้อ "ขยะ ปัญหายิ่งใหญ่ของโลก" พญ.วรรัตน์ อิ่มสงวน อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มาบรรยายในหัวข้อ "สุขภาพของชาวเชียงราย" อาจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ อำนวยการศูนย์วิจัยและปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในประเทศและภูมิภาค บรรยายในหัวข้อ "จะทำอย่างไรกับหมอกควันเชียงราย" นายอุทิศ สมบัติ เกษตรเชียงราย บรรยายในหัวข้อ "ไร่นาสวนผสมคำตอบของเกษตรกร" และสมลักษณ์ ปันติบุญ สถาปนิกเซียงราย บรรยายในหัวข้อ "สิ่งแวดล้อมทางศิลปะของเมืองเชียงราย" ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เกี่ยวข้องมาร่วมรับฟังแนวคิด องค์ความรู้ คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ตลอดทั้งสาระทางวิชาการที่น่าสนใจอย่างยิ่งเป็นจำนวนมาก

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  3rd Sep 19

จำนวนผู้ฟัง:  67

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(16 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)