รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคอีสาน สานใจ สานพลัง 27 สิงหาคม 2562 ตอน สสจ. ร่วมศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จับมือโรงเรียนต้นแบบ แก้ไขปัญหาเด็กอ้วน : วิชิตชนม์ ทองชน

* * *วิชิตชนม์_ทองชน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน เด็กอ้วน โรงเรียนต้นแบบ โรงพยาบาลมัญจาคีรี ปัญหาเด็กอ้วน* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 19

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 15

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 18

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 13

นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นพ.สสจ.ขอนแก่น มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ขอนแก่น ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบแก้ไขปัญหาเด็กอ้วน ของจังหวัดขอนแก่น 3 แห่ง คือ โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น อำเภอชนบท โรงเรียนบ้านคำน้อย อำเภอมัญจาคีรี และโรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง อำเภอซำสูง ผู้บริหารโรงเรียนเห็นความสำคัญและมอบเป็นนโยบายชัดเจน มีการบูรณาการในแผนการสอนหลายสาระการเรียนรู้ เด็กนักเรียนปลูกผักและนำมาประกอบอาหาร มีนวัตกรรมจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อน และออกกำลังกายประกอบท่องสูตรคูณ แต่ยังพบปัญหาโรงเรียนจำหน่ายไอศกรีม น้ำหวานและขนมกรุบกรอบ ในส่วนการคัดกรองเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง Obesity Sign เข้าสู่คลินิก DPAC อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนโรงพยาบาลมัญจาคีรี ดำเนินการจัดตั้งคลินิก DPAC พร้อมให้บริการเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงแล้ว

เวทีเสวนา การพัฒนากัญชา พืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นางวีรวรรณ รุจิจนากุล เภสัชกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาโครงการ “การพัฒนากัญชา พืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์จังหวัดขอนแก่น” โดย นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานพิธีเปิด ซึ่งจัดโดยสำนักสภาเกษตกรจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล

ทั้งนี้มีนางวีรยา ถาอุปชิต เภสัชกรชำนาญการ ร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนแนวความคิดในหัวข้อ "กัญชาพืชสมุนไพรรักษาโรค พืชเศรษฐกิจตัวใหม่หรือไม่" และนางวีรวรรณ รุจิจนากุล ได้ร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนแนวความคิด ในหัวข้อ “ แผนการขับเคลื่อนกัญชา กลุ่มจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีเกษตรกรจาก 6 จังหวัดเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนแนวคิดและความคิดเห็นกันมากมายร่วม 300 คน

ขอนแก่นรุก จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE
นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด และวิทยากร
บ.ซีพีออลล์ จำกัดมหาชน ศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากร อบรมโครงการสนับสนุนการบูรณาการ และการขับเคลื่อนนโยบาย ในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม รพ.สิรินธรจังหวัดขอนแก่น ประธานพิธีเปิด โดย นายทวิช พิมพะ นายอำเภอบ้านเแฮด กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ชุมชน โรงเรียน จำนวน 100คน วัตถุประสงค์เพื่อ จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และจัดอบรมแกนนำ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ห่างไกลจากยาเสพติดตลอดไป

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  3rd Sep 19

จำนวนผู้ฟัง:  55

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(13 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)