รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 6 สิงหาคม 2562 ตอน สา’สุขชวนวิ่ง “ลดเหล้า เลิกบุหรี่ ทำความดีเข้าพรรษา” : สุนี บุญอนันต์

* * *สุนี_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะสานใจสานพลัง อายุวัฒนะธรรม ลดเหล้า เลิกบุหรี่ เข้าพรรษา ไร่เชิญตะวัน ทางสายกลาง ชวนวิ่ง กิจกรรมทางกาย* * *
Facebook
download

สสจ.เชียงรายจัด เปิดงาน สา’สุขชวนวิ่ง “ลดเหล้า เลิกบุหรี่ ทำความดีเข้าพรรษา”

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 05.30 น. ที่ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน จัดโดย สำนักงานสาธารณสุขเชียงราย ร่วมกับศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ โดยมี นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดงาน สา’สุขชวนวิ่ง “ลดเหล้า เลิกบุหรี่ ทำความดีเข้าพรรษา” มี นพ.ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน พร้อมนี้ได้มี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย คณะผู้บริหารของกรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขสุขอำเภอ และนักวิ่งร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คน นอกจากกิจกรรมวิ่งแล้วได้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรบุคคลต้นแบบเลิกบุหรี่ สุรา “คนหัวใจเพชร” จำนวน 10 ท่าน พิธีมอบใบประกาศนียบัตร “ร้านค้าคุณธรรม” พื้นที่นำร่อง อ.เวียงชัย จ.เชียงราย จำนวน 25 ร้านค้า กิจกรรมการถวายเทียนพรรษา การถวายรายชื่อและกล่าวคำปฏิญาณตน “ลดเหล้า เลิกบุหรี่ ชวนออกกำลังกาย” และรับฟังปาฐกถาหัวข้อ “คุณธรรมนำใจห่างไกลบุหรี่ สุรา” จากพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี. อีกด้วย นพ.สุวรรณชัยฯ กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดต้นๆที่ประชาชนมีการบริโภคสุราและอัตราคนสูบบุหรี่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้คนเชียงรายรักและห่วงใยต่อสุขภาพของตัวเองและบุคคลใกล้ตัว จึงจัดโครงการ สา’สุขชวนวิ่ง “ลดเหล้า เลิกบุหรี่ ทำความดีเข้าพรรษา” เพื่อให้คนเชียงรายได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ หลีกเลี่ยงความเสียงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุอันนำมาซึ่งความเสียหายทั้งในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นอกจากนี้ยังเป็นการทำบุญในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาอีกด้วย

พระมหาวุฒิชัย วัชรเมธี ให้ข้อคิดที่ทำให้มีความสุขในการดำรงชีวิตเรียกว่า “อายุวัฒนะธรรม ประกอบด้วย 5 ประการ คือ 1) ทำในสิ่งที่ทำให้เกิดความสบายกายสบายใจโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยวิถีทางสายกลาง 2) เมื่อมีในสิ่งที่สบายแล้วอย่าได้ยึดติดกับความสบาย อย่าทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปอย่างเดียวโดยตลอด ต้องมีการขยับขยายเคลื่อนไหวด้วย 3) กินอาหารให้ถูกกับสุขภาพ ให้กินอาหารเป็นยา อย่ากินยาเป็นอาหาร สุขภาพพลานามัยจะสมบูรณ์แข็งแรง 4) บริหารเวลาให้เป็น คนเราไม่สามารถทำอะไรได้ทุกอย่างในชีวิต อย่าทำสิ่งใดอย่างสุดโต่งเกินไป 5) ประพฤติพรหมจรรย์ จัดการชีวิตครอบครัวให้พอเหมาะพอดี ไม่มักมาก มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ครอบครัวเป็นสุข ชีวิตเป็นสุข “การออกกำลังกายเท่ากับการออกกำลังใจไปด้วยในตัว”

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  7th Aug 19

จำนวนผู้ฟัง:  94

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(12 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)