รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคอีสาน สานใจ สานพลัง 6 สิงหาคม 2562 ตอน เขตสุขภาพที่ 7 ร่วมจัดการประชุมวิชาการพัฒนางานประจำฯ : วิชิตชนม์ ทองชน

* * *วิชิตชนม์_ทองชน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน เขตสุขภาพที่7 เขตสุขภาพ ถอดบทเรียน งานประจำ งานวิจัย* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 19

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 20

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 20

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 21

ขอนแก่น เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยประจำปี2562 ระดับประเทศ
เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฏาคม 2562 ดร.นพ.อิทธิพลสูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วย นพ.อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 7 นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นพ.สสจ.ขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 7 ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (National Health R2R Forum) ประจำปี 2562

โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุม กล่าวต้อนรับโดยนายสุเทพ มณีโชติ รองผวจ.ขอนแก่น กล่าวรายงานโดย นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวสาธารณสุข โดยการประชุมวิชการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปีนี้ได้เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นช่องทางให้บุคลากรสาธารณสุขทุกสาขวิชาชีพได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่เวทีสาธารณะ รวมทั้งได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นประสบการณ์ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ นวัตกรมที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ

โดย จัดขึ้น ณโรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิดจังหวัดขอนแก่ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎคม- 2สิงหาคม 2562 กิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการและผลงานวิชาการ R2R เด่นของกรม เขตสุขภาพ และหน่วยงานในกำกับ รวมทั้งสิ้น 25 บูธ การบรรยาย/อภิปรายทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากในประเทศและต่างประเทศอาทิเช่น การอภิปรายหัวข้อรู้ทันกัญชา เดินหน้าเพื่อประชาชน การป้องกันการดื้อยาทางการแพทย์ R2R ตีแตก และก้าวกระโดดทางการแพทย์ในยุค 5Gเป็นต้น

การถอดบทเรียนการดูแลสุขภาพ การพัฒนาคน พัฒนางานพัฒนาองค์กรการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีรูปแบบการนำเสนอผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงาน R2R ที่ได้รางวัลดีเด่น ปี 2562 และมีผู้เสนอผลงานวิชาการR2Rเข้ารับการคัดเลือกจำนวน 900 เรื่อง ผ่านการคัดเลือกเป็นผลงานวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยดีเด่นจำนวน 36 เรื่อง มีการนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์แววดีมีลุ้นจำนวน 100 เรื่อง การ ประชุมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพทั้งจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวนประมาณกว่า 2,000 คน

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  7th Aug 19

จำนวนผู้ฟัง:  86

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(13 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)