รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 31 กรกฎาคม 2562 ตอน ประชุมสภาชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน : วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

* * *วิสุทธิ์_เหล็กสมบูรณ์ แม่ฮ่องสอน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ สภาชาติพันธุ์ สตรีชาติพันธุ์ ชนเผ่าพื้นเมือง ชาติพันธุ์* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 12

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 12

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 13

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 13

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน สภาชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดเวที “สานใจสานพลัง” สภาชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนขึ้น มีผู้แทนจากกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกว่า 40 คน ในงานมีการทบทวนการดำเนินงานของสภาฯและกำหนดรูปแบบแนวทางการทำงานขับเคลิ่นระยะต่อไปที่ให้ความสำคัญกับทุกกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเท่าเทียมกัน และให้มีความหลากหลายทางอายุ เพศ พื้นที่ และวัฒนธรรมผสมกลมกลืนกันอย่างมีหลักวิชาการและศิลปะในการทำงานร่วมกัน โดยได้เลือกผู้แทนสมาชิกสภาชาติพันธ์และชนเผ่าพื้นเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน 5 คนเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนระดับจังหวัดในการเชื่อมประสานกับสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย และได้ทางเครือข่ายสตรีชาติพันธุ์อำเภอปางมะผ้า เป็นกองเลขาในการดำเนินงานของสภาชาติพันธุ์ฯจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวาระดำรงตำแหน่งนี้

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  7th Aug 19

จำนวนผู้ฟัง:  78

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(11 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)