รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 30 กรกฎาคม 2562 ตอน ธรรมนูญสุขภาพชาติพันธุ์ลาหู่แดง บ้านไม้ซางหนาม : อุสา เหล็กสมบูรณ์

* * *รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง อุสา_เหล็กสมบูรณ์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ธรรมนูญสุขภาพ ชาติพันธุ์ ลาหู่แดง บ้านไม้ซางหนาม* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 12

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 12

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 13

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 13

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ที่บ้านของแกนนำชุมชนในหมู่บ้านไม้ซางหนาม ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เครือข่ายนักสื่อสารสุขภาวะชาติพันธุ์ได้จัดเวทีพัฒนาธรรมนูญสุขภาพชาติพันธ์ลาหู่แดง เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและก็สะท้อนความเห็นของแกนนำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ที่อยู่ในหมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมทั้งเด็ก เยาวชน คนเฒ่าคนแก่ สตรี 25 คน โดยใช้กระบวนการล่ามชุมชนร่วมกับนักวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการปั้นดินน้ำมันสะท้อนความต้องการของชาวบ้านว่าพวกเขาต้องการให้บรรจุเรื่องของการฟื้นฟูสถานที่ประกอบพีธีกรรมโบราณร่วมกันของชาวลาหู่แดง นอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของแนวทางปฏิบัติตนในลานวัฒนธรรมประเพณีเช่นลานเต้นจะคึ ซึ่งเป็นลานเต้นรำประจำของกลุ่มชาติพันธ์ล่าหูดำ การฟื้นฟูสืบสานเครื่องดนตรีแล้วก็ศิลปะต่างๆ และยังมีเรื่องราวสมัยใหม่ เช่น การเพิ่มพื้นที่และอุปกรณ์ออกกำลังกายในหมู่บ้านอีกด้วย

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  7th Aug 19

จำนวนผู้ฟัง:  62

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(10 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)