รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 25 กรกฎาคม 2562 ตอน สำรวจสถานะงานธรรมนูญสุขภาพแม่ฮ่องสอน : วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

* * *วิสุทธิ์_เหล็กสมบูรณ์ แม่ฮ่องสอน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ ธรรมนูญสุขภาพชุมชน ธรรมนูญสุขภาพ สุขภาพชุมชน* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 12

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 12

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 13

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 13

ช่วงวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2562 โครงการทบทวนสถานภาพข้อมูลของพื้นที่ธรรมนูญสุขภาพได้ทำการสัมภาษณ์แกนนำงานธรรมนูญสุขภาพชุมชนต่างๆจังหวัดแม่ฮ่องสอน 4 พื้นที่ เพื่อติดตามการดำเนินงาน ผลการสัมภาษณ์พบว่า ธรรมนูญสุขภาพส่วนใหญ่เป็นธรรมนูญขาเคลื่อน ที่มีการขับเคลื่อนในบางหมวด ยังต้องการการหนุนเสริมจากหน่วยงานต่างๆ อย่างไรก็ตามทุกพื้นที่ธรรมนูญต่างมองว่าหัวใจสำคัญคือการขับเคลื่อนตามบริบทและจังหวะของพื้นที่ โดยอาศัยการสื่อสารสร้างความเข้าใจและความร่วมมือที่เข้าถึงชาวบ้านทุกกลุ่ม

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  7th Aug 19

จำนวนผู้ฟัง:  42

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(9 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)