รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 18 กรกฎาคม 2562 ตอน ธรรมนูญสุขภาพท้องถิ่นแห่งแรกของอำเภอปางมะผ้า : วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

* * *วิสุทธิ์_เหล็กสมบูรณ์ แม่ฮ่องสอน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ ลาหู่ดำ ชาติพันธุ์ ธรรมนูญสุขภาพ บ้านผาเผือก ปางมะผ้า* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 12

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 12

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 13

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 13

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ที่ศาลาประชุมหมู่บ้านผาเผือก ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการจัดเวทีลงนามและประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพ “คนผาเผือก ฮาแหล่ฮากา” ขึ้น ในธรรมนูญฉบับนี้มีเนื้อหาอยู่ด้วยกัน 6 หมวด ใช้เวลาในการพัฒนาทั้งสิ้น 4 เดือน ถือเป็นธรรมนูญสุขภาพท้องถิ่นแห่งแรกของอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีการร่วมลงนามอย่างเป็นทางการระหว่างผู้นำชุมชนผู้แทนหน่วยราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายในพื้นที่ โดยหลังจากเสร็จพิธีแล้ว ชุมชนได้มีการเต้นรำและรับประทานอาหารร่วมกัน เฉลิมฉลองตามแบบธรรมเนียมของชาวลาหู่ดำซึ่งเป็นประชากรของชุมชนแห่งนี้

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  7th Aug 19

จำนวนผู้ฟัง:  43

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(11 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)