รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 31 มกราคม 2562 ตอน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแก้ไขปัญหาชุมชน : ไพศาล ภิโลคำ

* * *รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง ไพศาล_ภิโลคำ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ กองทุนหมู่บ้าน ชุมชนเมือง สุวพันธ์_ตันติยุวรรธนะ ภัทราภรณ์_ลายจุด นที_ขลิบทอง* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 9

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 12

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 11

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 15

สวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชุมสถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ วันนี้ลุงจ๊าง สันป่าตอง ได้มาพบกับท่าสน เมื่อ นายสุวพันธ์ ตันติยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นาย นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ลงมาเยี่ยมจิดตามงาน การดำเนินการของ กองวทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น.-๑๖.๓๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์ วัดต้นกอก ม.๔ ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

โดยช่วงตั้งแต่ เวลา ๑๐.๐๐ น.ของวันอาทิตย์ทางตัวแทน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พร้อม กลุ่มแม่บ้านจากพื้นที่ ตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ได้มาเตรียมสถานที่ต้อนรับ พร้อมนำสินค้ามาแสดงในที่ประชุม มี จำนวน ๑๕ ร้าน และมีซุ้มรถบริการธนาคารออมสินมาร่วมแสดงอีก จำนวน ๑ ซุ้มนิทรรศการ วันนี้มีตัวแทนมาจาก กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจำนวน ๑๒๐ กองทุน๐ละ ๔ คน รวมเป็น ๔๘๐ คน อีกส่วนเป็นข้าราชการพร้อมผู้ติดตามประมาณ ๑๐๐ คน ฝ่านต้อนรับชาวบ้านในพื้นที่จำนวน ๑๐๐ คน เฉลี่ยประมาณ ๗๐๐ คน โดยประมาณ เมื่อฝ่ายต้อนรับมาถึง ทาง นางสาว ภัทราภรณ์ ลายจุด นายอำเภอ สันป่าตอง ได้เข้าไปสักการะผีเสื้อ-ศาลพระภูมิ เจ้าที่ วัดต้นกอก และรอการต้อนรับ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อม ผู้อำรวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อเข้าสักการะผีเสื้อวัด และคณะฝ่ายต้อนรับได้เข้าไปสักการะพระประธานของวัดต้อนกอกพร้อมสักการะสรีระศพ อดีตเจ้าอาวาส บนพระวิหารต้นกอก พระสงฆ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพร้อมคณะกรรมการวัดต้อนรับ ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนั้นคณะฝ่ายต้อนรับได้เชิญ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้อำนวยการสำนักงาน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พร้อมผู้ติดตาม ไปบริเวณเต้นท์ สถานที่จัดงาน เมื่อรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาถึง ทางพิธีกรในงานได้กล่าวต้อนรับและเชิญชมการแสดงฟ้อนพื้นบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสตรีแม่บ้าน วัดต้นกอก และทาง พัฒนาการอำเภอ สันป่าตองเลขานุการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอสันป่าตอง ได้กล่าวรายงานต่อ นาย สุวพันธ์ ตันติยุวรรธนะ เรื่องการดำเนินงานพร้อมปัญหาอุปสรรค ของ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอสันป่าตอง เมื่อท่านประธานในพิธี ได้รับฟังการรายงานจาก นาย สุวพันธ์ ตันติยุวรรธนะ รมต.สำนักนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวให้โอวาท และสร้างพลังในการทำงานด้านกองทุนหมู่บ้าน โดยท่านให้ความสำคัญกับเรื่องการออม ซึ่งปัจจุบันมี พรบ.เงินออมแห่งชาติ และ ธนาคารหมู่บ้านที่กองทุน กทบ.และชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคล สามารถทำกิจกรรมเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องหลายอย่าง หลายประเด็น สามารถแก้ปัญหาความยากจน ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้หลุดพ้นจากความยากจน เมื่อกล่าวเสร็จทางคณะผู้บริการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และทางฝ่ายจัดงานได้เชิญ นาย สุวพันธ์ ตันติยุวรรธนะ เดินชมบูธแสดงนิทรรศการ พร้อมสินค้าจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในระดับอำเภอที่นำมาเสนอในงานประชุมครั้งนี้ และแวะทักทาย สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน จากนั้นฝ่ายจัดการได้พาคณะ นาย สุวพันธ์ ตันติวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ไปชมเวียงท่ากาน โบราณสถาน ที่บ้านต้นกอก ม.๔ และ บ้านท่ากาน ม.๕ ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ทางท่านได้พาคณะกลับมาร่วมรับประทานอาหารเย็นแบบพื้นถิ่นล้านนา ที่บ้านไตเขิน วัดต้นกอก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  7th Feb 19

จำนวนผู้ฟัง:  139

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(21 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)