รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 29 มกราคม 2562 ตอน ประชุมสมาชิกชมรมสตรอง จิตพอเพียงต้านทุจริต : อุสา เหล็กสมบูรณ์

* * *รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง อุสา_เหล็กสมบูรณ์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ทุจริตคอรัปชั่น เศรษฐกิจพอเพียง ปปช. ชมรมสตรอง* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 9

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 12

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 11

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 15

วันที่ 5 มกราคม 2562 ที่สวนหมอกคำรีสอร์ต อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ได้ประชุมสมาชิกชมรมสตรอง จิตพอเพียงต้านทุจริต ร่วมกับโค้ชขึ้น มีผู้เข้าอบรมเป็นสมาชิกซึ่งคัดเลือกจากอำเภอต่างๆ รวม 100 คน การอบรมได้แนะนำถึงหลักการและเหตุผลของการจัดตั้งชมรม วิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต โดยมีหลักการ เพื่อส่งเสริมให้แกนนำเบื้องต้นที่เป็นสมาชิกชมรมสตรองของแม่ฮ่องสอน 100 คนนี้ให้ คิดได้ คิดดี คิดเป็น มุ่งประยุกต์และบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้ากับการสร้างความโปร่งใส การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ให้เกิดเป็นเครือข่าย เป็นวิถี เป็นวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ช่วยกันออกแบบกิจกรรมในท้องถิ่น พร้อมกันนี้ ในการประชุมก็ได้มีการยกร่างธรรมนูญชมรม รวมถึงคัดเลือกคณะกรรมการชมรมเพื่อทำหน้าที่บริหารชุดโครงการประจำปี 2562-2563 โดยจะได้มีการหารือกันต่อถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมในลำดับต่อไปโดยมีทิศทางเชื่อมโยงกับแม่ฮ่องสอนโมเดล คือ การเป็นเมืองพิเศษทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  7th Feb 19

จำนวนผู้ฟัง:  127

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(25 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)