รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 29 พฤศจิกายน 2561 ตอน ดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ : วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

* * *วิสุทธิ์_เหล็กสมบูรณ์ แม่ฮ่องสอน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กปฐมวัย การบริหารสมอง เทศบาลตำบลออนใต้* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 19

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 25

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 21

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 12

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เครือข่ายสุขภาวะภาคเหนือได้เข้าร่วมเวทีประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนากลไกเครือข่ายเชิงประเด็นในระดับภาคและ ออกแบบระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการนำใช้ ผู้เข้าร่วมเวทีประกอบด้วยแกนนำการขับเคลื่อนงานระดับจังหวัด 8 จังหวัดประกอบด้วย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่านและแกนนำขับเคลื่อนงานระดับประเด็นต่างๆ โดยได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ ที่มีความโดดเด่นในการจัดกระบวนการบริหารสมองเด็ก (EF) พร้อมทดลองใช้แบบสำรวจข้อมูลสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในประเด็นที่ตนเองขับเคลื่อนในระดับภาคต่อไป

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  1st Dec 18

จำนวนผู้ฟัง:  115

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(22 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)