รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 29 พฤศจิกายน 2561 ตอน ประชุมโค้ช ชมรมสตรอง จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดแม่ฮ่องสอน : อุสา เหล็กสมบูรณ์

* * *รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง อุสา_เหล็กสมบูรณ์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน จิตพอเพียงต้านทุจริต ชมรมสตรอง ต้านทุจริต ต้านโกง ธรรมาภิบาล* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 27

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 26

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 29

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 30

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช. โค้ชชมรมสตรอง จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดแม่ฮ่องสอน และร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมประชุมพัฒนาแนวทาง แผนงาน และธรรมนูญชมรมสตรอง จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดแม่ฮ่องสอนขึ้น

โครงการสตรอง จิตพอเพียงต้านทุจริต เป็นโครงการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช. จัดทำขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560-2561 ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยเพิ่งเริ่มพัฒนาโครงการในแม่ฮ่องสอนในปีงบประมาณ 2562

การประชุมนัดแรกที่จัดขึ้นเมื่อ 26 พฤศจิกายนนี่ เป็นเวทีพัฒนาแนวทาง แผนงาน และธรรมนูญชมรมสตรอง จิตพอเพียงต้านทุจริต โดยในนัดนี้ ทางโค้ชทั้ง 14 คนซึ่งมาจากสมัชชาสุขภาพจังหวัดและภาคประชาสังคมกลุ่มต่างๆของแม่ฮ่องสอน ได้จัดแบ่งหน้าที่เบื้องต้น ในการทาบทามบุคคลเข้ามาเป็นสมาชิกชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริต ซึ่งแม่ฮ่องสอนตั้งเป้าไว้ 100 คน โดยมีสัดส่วนอำเภอละ 10 คน เจ็ดอำเภอก็ 70 คน ที่เหลืออีก 30 คน แบ่งเป็นจากแกนนำเยาวชน 20 คน และจากที่อื่นๆอีก 10 คน โดยสมาชิกต้องเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนองค์กรภาคประชาสังคมอื่นๆ เพื่อนำกลับไปจัดกิจกรรมและขยายต่อแนวคิดในองค์กรเดิมที่ตนเองอยู่ รวมทั้งทำกิจกรรมกับชมรม ร่วมกับโค้ชสตรองและสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ซึ่งรายชื่อผู้ที่ถูกคัดสรรนี้จะผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการที่ ป.ป.ช. จัดตั้งขึ้นในลำดับต่อไป

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  1st Dec 18

จำนวนผู้ฟัง:  157

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(26 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)