รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 27 พฤศจิกายน 2561 ตอน เฝ้าระวังโรคอาหารเป็นพิษในงานกีฬาเจียงฮายเกมส์ : สุนี บุญอนันต์

* * *สุนี_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะสานใจสานพลัง โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ อาหารเป็นพิษ ทศเทพ_บุญทอง เจียงฮายเกมส์ กีฬาแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 16

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 17

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 12

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 12

สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายคุม…เข้ม..! เฝ้าระวังโรคอาหารเป็นพิษในงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” ระหว่างวันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2561 แนะรับประทานอาหารปรุงสุก ป้องกันโรคอุจจาระร่วงและโรคอาหารเป็นพิษ

นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ในช่วงระหว่างการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” จะมีนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และประชาชนเดินทางมาจังหวัดเชียงรายเป็นจำนวนมาก จึงมีความเป็นห่วงในเรื่องของโรคอาหารเป็นพิษ เนื่องจากประชาชนบางส่วนมักนิยมเลือกซื้ออาหาร ของขบเคี้ยว และเครื่องดื่ม จากร้านอาหารที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นหาบเร่ หรือแผงลอย โดยเฉพาะอาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค ได้แก่ อาหารทะเลที่ปรุงไม่สุกพอ หรืออาหารพื้นบ้านตามท้องถิ่น ที่กินแบบสุกๆ ดิบๆ อาจทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วงได้ง่าย และเกิดโรคอาหารเป็นพิษตามมาได้ จึงได้สั่งการให้เครือข่ายระบาดวิทยาระดับอำเภอทุกอำเภอ ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน เพื่อปรับปรุงสุขาภิบาลอาหารและน้ำ รวมถึงการตรวจสภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการล้างตลาด ให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันควบคุมโรค พร้อมให้ความรู้แก่สถานประกอบการร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย ในการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรคระบบทางเดินอาหารต่างๆ โดยขอความร่วมมือกลุ่มผู้ประกอบการ ผู้ปรุงอาหาร ให้คำนึงถึงความสะอาด ปรุงสุกด้วยความร้อนทั่วถึง อาหารที่เหลือเก็บต้องอุ่นให้ร้อนก่อนเสิร์ฟทุกครั้ง ผักผลไม้ ต้องล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง หลีกเลี่ยงการใช้มีด เขียง หั่นวัตถุดิบและอาหารปรุงสุกร่วมกัน เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค ดูแลภายในครัวให้สะอาด สำหรับผู้บริโภค ขอให้ยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง และล้างมือบ่อยๆ” หากกินอาหารประเภท ปิ้งย่าง ขอให้ปิ้งให้สุก รวมถึงเมนูที่มักเป็นต้นเหตุของโรคอุจจาระร่วง เช่น ลาบ ก้อยหมูดิบ ก้อยปลาดิบ ยำกุ้งเต้น ยำหอยแครง ฯลฯ อาหารต้องปรุงใหม่ๆ ไม่เกิน 4 ชั่วโมงก่อนรับประทาน ผู้ที่มาท่องเที่ยวหรือมาร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ขอให้เลือกร้านที่สะอาด ผ่านการรับรองและประเมินมาตรฐานโดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์หากพบการระบาดของโรค หน่วยงานสาธารณสุขได้เตรียมทีมเครือข่ายเฝ้าระวังโรคของทุกอำเภอไว้แล้ว สามารถดำเนินการเข้าควบคุมทันที เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง ลดผลกระทบต่อการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬา ให้ประชาชนและคณะนักกีฬาที่มาร่วมงานแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 ได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และมีสุขภาพที่ดี จากข้อมูลรายงานของงานระบาดวิทยา มีจำนวนผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม - 11 พฤศจิกายน 2561 พบผู้ป่วยอาหารเป็นพิษ 3,851 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต และโรคอุจจาระร่วง 28,942 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ซึ่งพบว่ามีอัตราป่วยเพิ่มขึ้น โดยอาการของโรคอุจจาระร่วงและโรคอาหารเป็นพิษ จะมีอาการใกล้เคียงกัน คือ มีอาการอาเจียน ปวดท้อง ถ่ายเหลวบ่อยครั้ง อาจมีไข้ร่วมด้วย ผู้ป่วยสามารถดูแลเบื้องต้นได้โดยดื่มผงละลายน้ำตาลเกลือแร่โออาร์เอส หากอาการไม่ดีขึ้น ขอให้รีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านทันที

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  1st Dec 18

จำนวนผู้ฟัง:  112

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(21 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)