รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 22 พฤศจิกายน 2561 ตอน พื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะในเขตเมืองกับมุมมองของคนแม่ฮ่องสอน : วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

* * *วิสุทธิ์_เหล็กสมบูรณ์ แม่ฮ่องสอน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ สุขภาวะในเขตเมือง เขตเมือง พื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะ พื้นที่สาธารณะ* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 19

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 25

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 21

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 12

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมอาคารดงรัก วิทยาลัยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะทำงานจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประจำปี 2561 ในระดับจังหวัดขึ้นเพื่อพิจารณาร่างมติสมัชชาสุขภาพประเด็นต่างๆ หนึ่งในนั้นคือประเด็นการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตเมือง มีแกนนำจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมอภิปราย โดยที่ประชุมมองว่า ร่างมติดังกล่าวไม่ครอบคลุมลักษณะพื้นที่สาธารณะของแม่ฮ่องสอนซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าเขาและอยู่ในเขตอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จึงเสนอให้เพิ่มคำจำกัดความของพื้นที่สาธารณะให้ครอบคลุมนอกเขตเมือง พร้อมเสนอให้มีการเพิ่มกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้ามา โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและควรมีกองทุนหนุนเสริมในระยะยาวเพื่อความยั่งยืน

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  1st Dec 18

จำนวนผู้ฟัง:  74

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(19 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)