รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 22 พฤศจิกายน 2561 ตอน จังหวัดเชียงราย พร้อมใจจัดกิจกรรมวันพระบิดาแห่งฝนหลวง : อิสระ บุญอนันต์

* * *อิสระ_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง ฝนหลวง บิดาแห่งฝนหลวง วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจญ_ปรัชญ์สกุล* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 19

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 25

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 21

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 12

จังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติแด่พระบิดาแห่งฝนหลวง ที่ทรงริเริ่มและทดลองการปฏิบัติจริง และสามารถบังคับเมฆให้เกิดฝนเป็นสิ่งที่เป็นไปได้

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการศาล ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ องค์กรภาคเอกชน ผู้นำองค์กรภาคการเกษตร ในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมในพิธี

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า พสกนิกรชาวไทยทั้งมวลต่างสำนึกและตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงตากตรำพระวรกายในการทรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต บำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรผู้ยากไร้ด้อยโอกาสทั่วทุกภาคของประเทศ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยทรงมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ตลอดจนพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะในการทรงทุ่มเทให้กับการประดิษฐ์คิดค้น วิจัยและพัฒนาฝนหลวง อันก่อเกิดประโยชน์คุณูปการอเนกอนันต์แก่ปวงชนชาวไทย ด้วยพระเมตตาธรรมและพระจริยธรรมที่ล้ำเลิศยิ่ง ในพระมหากรุณาธิคุณ คุ้มเกล้าคุ้มกระหม่อมนี้ เหล่าข้าพระพุทธเจ้าปลื้มปีติและสำนึกในพระเมตตาธิคุณอย่างมิรู้เสื่อมคลาย ในโอกาสวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ได้เวียนมาบรรจบครบปีที่ ๕๙ ในวันนี้

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ตรงกับวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน เกิดขึ้นหลังจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชดำริโครงการฝนหลวง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ นับตั้งแต่นั้น พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายในการคิดค้น วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวงจนประสบความสำเร็จ และช่วยให้ประเทศชาติให้รอดพ้นวิกฤติภัยแล้งมาได้จนถึงปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยกำหนดให้วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อให้ประชาชนทั้งในปัจจุบัน และอนุชนรุ่นหลัง ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี ชื่นชมในพระบารมี และร่วมกันถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติในทุกปี

ฝนหลวง หรือ ฝนพระราชทาน คือฝนตามธรรมชาติ แตกต่างกันตรงที่ฝนธรรมชาติจะเกิดขึ้นเอง ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยครั้งและใช้เวลานานกว่า ส่วนฝนหลวง หรือ ฝนพระราชทาน เป็นฝนที่เกิดจากการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสาขาวิชาการต่าง ๆ มาประยุกต์กับระบบการเกิดฝนตามธรรมชาติ เพื่อให้เกิดฝนตกกระจายสม่ำเสมอและเพิ่มปริมาณฝนให้เพียงพอตามความต้องการของเกษตรกรและผู้ได้รับความเดือดร้อน.

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  1st Dec 18

จำนวนผู้ฟัง:  74

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(19 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)