รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 14 กันยายน 2561 ตอน การปรับสภาพบ้านคนพิการโดยท้องถิ่น : อุสา เหล็กสมบูรณ์

* * *รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง อุสา_เหล็กสมบูรณ์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน คนพิการ การปรับสภาพบ้าน การฟื้นฟูสมรรถภาพ สสส. ตำบลปางหมู เครือข่ายงานพัฒนาคนพิการ ICF สมรรถนะคนพิการ* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1371

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1487

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1458

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1428

29-31 สิงหาคม 2561 ที่โรงแรมบุษย์น้ำทอง อ.เมือง จ.ลำปาง แกนนำเครือข่ายงานพัฒนาคนพิการ ตำบลปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมบุคลากรจาก อบต.ปางหมู และนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัดจากโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน ได้เข้าร่วมอบรมการปรับสภาพบ้านคนพิการโดยท้องถิ่น จัดโดยศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. เมื่อ 29-31 สิงหาคม 2561 ที่โรงแรมบุษย์น้ำทอง อ.เมือง จ.ลำปาง ในการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมได้ฝึกใช้กระบวนการแบบประเมินสมรรถนะคนพิการ (แบบ ICF) กับการสำรวจเพื่อปรับสภาพบ้านคนพิการร่วมกัน เป็นทีมสหวิชาชีพที่ประกอบไปด้วย นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักพัฒนาชุมชน แกนนำ อสม. นักสังคมศาสตร์ สถาปนิก หมอ มีการอบรมและลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการที่ตำบลทุ่งงาม และตำบลเสริม หลังจากลงพื้นที่เสร็จก็กลับมาออกแบบกันและคำนวณค่าใช้จ่ายที่จ้องใช้ปรับสภาพบ้าน นอกจากนี้ยังได้รับฟังการเสวนากลไกจัดการปรับสภาพบ้านสำหรับผู้พิการ ในมุมมององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม ประธานชมรมคนพิการตำบลทุ่งงาม , นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเสริมงาม ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเสริมงาม จ.ลำปาง ร่วมแลกเปลี่ยน ในส่วนแกนนำและทีมจากพื้นที่ตำบลปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ได้นำเสนอว่า ในช่วงหลังจากนี้ จะนำข้อมูลผลจากการวิเคราะห์ จากแบบไอซีเอฟ เข้าที่ประชุมหมู่บ้าน โดยเริ่มจากหมู่ 1 ที่เป็นชุมชนที่มีความพร้อมที่สุดก่อน เพื่อสแกนว่าจะปรับสภาพบ้านใครก่อนหลัง จากนั้นเชื่อมประสานกับศูนย์บริการคนพิการของ อบต. นักกายภาพบำบัด และผู้เกี่ยวข้องต่อไป

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  25th Sep 18

จำนวนผู้ฟัง:  280

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(97 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)