รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 13 พฤษภาคม 2561 ตอน ศึกษาดูงานชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ : วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

* * *วิสุทธิ์_เหล็กสมบูรณ์ แม่ฮ่องสอน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการน้ำ ระบบอาหารชุมชน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 21

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 23

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 21

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 17

วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 คณะผู้ประสานงานภาคประชาสังคมแม่ฮ่องสอนร่วมกับจังหวัดต่างๆในภาคเหนือได้ไปศึกษาดูงานชุมชนบ้านบัว ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ และมีความโดดเด่นในเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำ ระบบอาหารของชุมชน รวมถึงการจัดการปัจจัยเสี่ยง เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยได้มีการสรุปบทเรียนที่ได้จากการดูงานครั้งนี้ไว้หลายประการ อาทิ พบว่าปัจจัยความสำเร็จเกิดจากการระเบิดจากข้างในของคนในพื้นที่ , การเห็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์ของคาว่า "สังคมสุขภาวะ" มองเห็นความเชื่อมโยงของประเด็นงานที่หลากหลาย , การใช้มาตรการทางสังคม และมาตรการในประเด็นต่างๆ ที่ได้ผลมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม เข้ากับบริบท เป็นต้น

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  15th May 18

จำนวนผู้ฟัง:  77

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(17 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)