รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 2 พฤษภาคม 2561 ตอน จากล่ามชุมชนสู่นักสื่อสารสุขภาวะชุมชนและ ความฉลาดทางสุขภาวะ (Health Literacy) : วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

* * *วิสุทธิ์_เหล็กสมบูรณ์ แม่ฮ่องสอน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ สุขภาวะ ผู้หญิง ชาติพันธุ์ ล่ามชุมชน การสื่อสาร ความฉลาดทางสุขภาวะ Health_Literacy* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 21

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 23

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 21

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 17

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2541 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลปางมะผ้า โครงการพัฒนากลไกการเข้าถึงบริการสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงชาติพันธุ์อำเภอปางมะผ้า ร่วมกับโครงการพัฒนาระบบและกลไกจัดบริการสุขภาพสำหรับผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิระดับพื้นที่ และโครงการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารชาติพันธุ์ ได้จัดประชุมร่วมกันเพื่อพัฒนาแนวทางเชื่อมประสานบูรณาการงานให้เกิดพลัง โดยมองว่าจุดร่วมที่สำคัญคือการมีล่ามชุมชนในการสื่อสารกับกลุ่มสตรีชาติพันธุ์ ซึ่งล่ามในที่นี้ไม่ได้หมายถึงผู้แปลภาษาแต่ต้องยกระดับเป็นนักสื่อสารสุขภาวะชุมชนที่ไม่ใช่มีแค่การแปลภาษาไทยเป็นภาษาชาติพันธุ์ต่างๆ หากเป็นทุกช่องทางและรูปแบบการสื่อสารที่เป็นมิตรต่อผู้หญิงด้วย รวมถึงการสื่อสารเพื่อให้เกิดความฉลาดทางสุขภาวะ (Health Literacy) โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ที่ประชุมได้อภิปรายและออกแบบแนวทางการพัฒนาล่าม ให้มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การจัดทำหลักสูตรล่าม (นักสื่อสารสุขภาวะชุมชน)ร่วม ทดลองพัฒนาศักยภาพของล่ามหรืออาสาสมัคร การถอดบทเรียน การพัฒนาศักยภาพให้ล่ามสามารถเขียนขอโครงการได้เอง เบื้องต้นจะเริ่มในหมู่บ้านที่พร้อมในอำเภอปางมะผ้า ก่อนที่จะขยายผลต่อไป

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  4th May 18

จำนวนผู้ฟัง:  98

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(11 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)