รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 13 เมษายน 2561 ตอน แนวทางการบูรณาการงานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือบน : วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

* * *วิสุทธิ์_เหล็กสมบูรณ์ แม่ฮ่องสอน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ กลุ่มชาติพันธุ์ ชาติพันธุ์ ภาคเหนือตอนบน สช. สปสช. สสส. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความมั่นคงทางอาหาร สุขภาวะ บูรณาการ* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 21

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 23

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 21

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 17

วันที่ 6-8 เมษายน 2561 ที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิด ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดต่างๆในภาคเหนือตอนบนซึ่งมาจากประเด็นต่างๆ อาทิ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความมั่นคงทางอาหาร ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ศิลปวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายสุขภาวะกลุ่มภาคีภาคเหนือตอนบนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็นเวทีที่รวมเอาภาคีของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มาร่วมประชุมด้วย ในงานผู้แทนจากประเด็นกลุ่มชาติพันธุ์ได้ร่วมหารือ ทบทวนสถานการณ์ ผลงานเด่นๆ แนวทาง/กลไกการประสานงานในระกับภูมิภาค ตลอดจนความต้องการหนุนเสริมในด้านต่างๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์ไม่เพียงแต่ต่อหน่วยงาน สสส. , สช. , สปสช. แต่ยังทำให้แกนนำงานชาติพันธุ์ในแม่ฮ่องสอนและภาคเหนือตอนบนได้รู้จักซึ่งกันและกันอันจะนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในภายหน้า

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  17th Apr 18

จำนวนผู้ฟัง:  121

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(18 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)