รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 10 เมษายน 2561 ตอน อลังการลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย : สุนี บุญอนันต์

* * *สุนี_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะสานใจสานพลัง ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย พญามังราย พระพุทธสิหิงค์ หมากสุ่ม หมากเบ็ง อบจ.เชียงราย เทอดเกียรติ_สุกใส กระทรวงวัฒนธรรม สมบูรณ์_ศิริเวช จังหวัดเชียงราย* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 9

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 17

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 11

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 13

จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และสมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา จัดงาน “ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังรายประจำปี 2561”

เมื่อค่ำวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่บริเวณศาลากลางหลังเก่า อำเภอเมืองเชียงราย นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกันเปิดงาน “ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย ประจำปี 2561 บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก โดยจัดให้มีขบวนแห่รถบุษบกพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และรถบุษบกพระรูปพญามังราย พระพุทธสิหิงค์ หมากสุ่ม หมากเบ็ง เข้าสู่บริเวณงานเพื่อประดิษฐานให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม และกราบไหว้พร้อมสรงน้ำพระประจำวันเกิด ก่อนเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อเป็นสิริมงคล ภายในงานจัดให้มีการแสดงสินค้ากาดมั่วคัวแลง สินค้า OTOP ของฝากของที่ระลึก และการแต่งกายด้วยผ้าไทยย้อนยุค เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการปลูกจิตสำนึกของอนุชนรุ่นหลังในท้องถิ่นเชียงราย ให้เกิดความภาคภูมิใจในปฐมกษัตริย์ แห่งล้านนาผู้สร้างเมืองเชียงราย อนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของล้านนา ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ต่างๆ มากมาย อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา การประกวดมหกรรมกลองล้านนา 8 จังหวัดภาคเหนือ การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพญามังราย การจัดนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา การจัดนิทรรศการกลองพื้นบ้านล้านนา การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ด้านแพทย์พื้นบ้าน การแสดงดนตรี นาฏศิลป์พื้นบ้าน เป็นต้น และร่วมแต่งกายชุดพื้นเมืองและชุดไทยย้อนยุค โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2561 ที่ผ่านมานี้

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  17th Apr 18

จำนวนผู้ฟัง:  89

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(18 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)