รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 5 เมษายน 2561 ตอน สมัชชาสุขภาพเชิงประเด็นผู้สูงอายุและผู้พิการ : วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

* * *วิสุทธิ์_เหล็กสมบูรณ์ แม่ฮ่องสอน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้พิการ สมัชชาสุขภาพ เชียงใหม่ เชียงราย ชัยนาท สช. สปสช. สมัชชาสุขภาพเชิงประเด็น* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 7

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 8

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 8

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 13

วันที่ 30 มีนาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดประชุมหารือการสนับสนุนกระบวนการสมัชชาสุขภาพเชิงประเด็น ณ ปราชญ์ราชพฤกษ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแกนนำเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ 8 จังหวัดภาคเหนือจาก 3 ประเด็นเข้าร่วม ได้แก่ ประเด็นสุขภาวะชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ประเด็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและหมอเมือง ประเด็นผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง ในงานมีการนำเสนอสถานการณ์การขับเคลื่อนงานตามกระบวนนโยบายสาธารณะและอภิปรายแนวทางสนับสนุน แผนการดำเนินงาน รวมถึงระบบข้อตกลงการดำเนินงาน โดยประเด็นผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง จะดำเนินการถอดบทเรียนรูปแบบการดำเนินงานคนพิการและผู้สูงอายุในพื้นที่ 4 จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และชัยนาท เพื่อติดตามและขับเคลื่อนงานตามมติสมัชชาสุขภาพว่าด้วยผู้สูงวัยรวมทั้งจัดทำเป็นข้อเสนอยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุร่วมกับสภาผู้สูงอายุในปี 2562

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  17th Apr 18

จำนวนผู้ฟัง:  59

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(12 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)