รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 5 เมษายน 2561 ตอน การรวมพลังเปลี่ยนชุมชน : ไพศาล ภิโลคำ

* * *รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง ไพศาล_ภิโลคำ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ วัดเจดีย์แม่ครัว เครือข่ายคนหัวใจหิน คนหัวใจเพชร เครือข่ายงดเหล้า งดเหล้า ประชาคมงดเหล้า เลิกเหล้า* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 6

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 4

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 7

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 12

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ศาลาการเปรียญ วัดเจดีย์แม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ พระครูสมุห์วิเชียรคุณธัมโม (ดร.) ประธานประชาคมงดเหล้า จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นภาคีหนึ่งในการทำงานกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้เชิญตัวแทนภาคีเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ระดับอำเภอ ๑๐ อำเภอกับ ๑ หน่วยท้องถิ่น ในเขตโซนกลางมานร่วมประชุม ซึ่งเป็นวันที่ ทางภาคีเครือข่ายงดเหล้า ระดับพื้นที่โซนกลาง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบไปด้วย อ.แม่ออน อ.สันกำแพง อ.สารภี อ.เมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด อ.สันทราย อ.แม่ริม อ.แม่แตง อ.กัลยาณิวัฒนา ซึ่งวันนี้ทางอำเภอต่างๆได้นำเสนอเรื่องงานงดเหล้าในระดับพื้นที่ ที่น่าสนใจ โดยพื้นที่ได้นำเสนอ เรื่องกลไก การทำงาน งานที่ทำ การขยับงาน

การทำงานกลไกระดับพื้นที่ มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานที่เป็น ฝ่ายคฤหัสถ์ และบรรพชิต ที่เป็นเครือข่ายการทำงานระดับอำเภอ ระดับตำบล เพื่อให้งานเคลื่อนงาน ได้นิมนต์ เรียนเชิญ พระสงฆ์ ระดับพระสังฆาธิการ ระดับการปกครอง ทั้งระดับพื้นที่ วัด ระดับตำบล อำเภอ เพื่อในการประสานงานกับภาครัฐ เอกชน ประชาคม ในการขยับขับเคลื่อนงาน จากนั้นพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายแกนนำระดับอำเภอซึ่งขั้นต่ำต้องมี ๕๐ คน หรือมากกว้านั้นเพื่อทำงานร่วมกับ ศูนย์จิตอาสาประชารัฐ และกลไกเด็กเยาวชนเพื่อผู้เปราะบาง สำรวจและเก็บข้อมูลผู้เปราะบางใน หมู่บ้าน ชุมชน อำเภอ แล้วเสนอไปทาง ศูนย์จิตอาสาประชารัฐ จังหวัด พอนำเสนองานต่อ หลังจากที่นำเสนอข้อมูลผู้เปราะบาง ๗ ประเภทแล้ว ได้ มีการประชุมคณะทำงานศูนย์จิตอาสาประชารัฐ ระดับอำเภอ เพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาในหน่วยระดับพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อน จากนั้นนำเสนอข้อมูลการทำงานระดับอำเภอ และจังหวัด ระดับประเทศ พร้อมมีการสรุปบทเรียนการทำงานเป็นระยะ

การเชื่อมงานกับกลไกเด็กและเยาวชน ในการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ระดับพื้นที่ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งมีกิจกรรมที่ทำกับผู้ใหญ่ ตั้งแต่การเข้าไปปฏิบัติธรรมในวัด ธรรมสัญจร การบรรพชาภาคฤดูร้อน การบวช อุปสมบท บรรพชา บวช เนกขัมจารี บวชชีพราห์ม งานงดเหล้าเข้าพรรษา คนหัวใจหิน งดเหล้าเข้าพรรษาต่อเนื่อง ๓ ปี คนหัวใจเพชร เลิกเหล้าตลอดชีวิต นอกนั้นมีเครือข่ายคนหัวใจหิน คนหัวใจเพชร ที่ปฏิญานตนเลิกเหล้าตลอดชีวิต ทั้งด้วยภาวะความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อม ที่ ลูก ภรรยา สามี หลาน ขอให้เลิก สภาพร่างกาย ความเจ็บป่วยของสภาพร่างกาย ที่ทำให้มองเห็นการเชื่อมโยงการทำงาน เพื่อป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ที่อยู่ในพื้นที่ ตั้งแต่เด็กนักเรียน เยาวชน คนรุ่นใหม่ หนุ่มสาว ที่เห็นผลกระทบต่อ สมอง ร่างกาย สภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  5th Apr 18

จำนวนผู้ฟัง:  88

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(21 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)