รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคกลาง สานใจ สานพลัง 29 มีนาคม 2561 ตอน ตลาดชุมชน ของอร่อยพื้นบ้านกาญจนบุรี : จารุณี กฐินหอม

* * *จารุณี_กฐินหอม รายงานข่าวสุขภาวะภาคกลาง รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง สมาคมการค้าอาหารจังหวัดกาญจนบุรี ตลาดชุมชน ของอร่อยพื้นบ้าน ศูนย์จำหน่ายสินค้าของฝากศรีฟ้า* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 23

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 21

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 17

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 15

รายงานข่าวสุขภาวะภาคกลาง สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ

สมาคมการค้าอาหารจังหวัดกาญจนบุรี รวมกลุ่มผู้ค้าชุมชนและอาหารที่ไม่มีหน้าร้านตั้งเป็นชมรมของดีของอร่อยกาญจนบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพและส่งเสริมการจำหน่าย โดยขอพื้นที่ศูนย์ของฝากศรีฟ้า “เปิดตลาดชุมชน ของอร่อยพื้นบ้าน” จำหน่ายทุกวันอาทิตย์

ณ. ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าของฝากศรีฟ้า ถนนแสงชูโต อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี นาย อธิสรรค์ อินทร์ตรา นายอำเภอท่าม่วง ได้เป็นประธานเปิด“ตลาดนัดชุมชน ของอร่อยพื้นบ้านกาญจนบุรี”โดยมีนาย นายวิเชียร เจนตระกูลโรจน์นายกสมาคมการค้าอาหารจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี น.ส. กิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง นายปัญญา วุฒิประจักษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิด นับเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนาอาชีพร่วมกันและเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของผู้ประกอบการอาหารของสมาคมการค้าอาหารจังหวัดกาญจนบุรีที่ได้ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพผู้ค้าอาหาร และส่งเสริมการขายให้กับสมาชิกและเป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าชุมชมที่ไม่มีหน้าร้านให้รวมกลุ่มกันพัฒนาอาชีพ และยังหาช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้อีกด้วย ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้บริหารศรีฟ้าที่ได้เสียสละพื้นที่ เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าชุมชนได้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพื้นที่แต่อย่างใดนับเป็นการให้โอกาสและช่วยเหลือสังคมและชุมชนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้นายอำเภอท่าม่วงได้กล่าวกับผู้ประกอบการค้าตลาดชุมชน ของอร่อยพื้นบ้าน ให้ตระหนักถึงคุณภาพสินค้า ความสะอาด และความอร่อย บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ให้ถูกสุขอนามัยปลอดภัยกับผู้บริโภค รวมถึงการให้บริการที่ดี ด้วยรอยยิ้มมีไมตรี อันเนื่องจากลูกค้าเป้าหมายคือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจ.กาญจนบุรี สำหรับชมรมของดี ของอร่อยกาญจนบุรี ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยสมาคมการค้าอาหารจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรวมกลุ่มผู้ประกอบการค้าอาหารของจังหวัดกาญจนบุรีที่ไม่มีหน้าร้าน เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ และอาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ สะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภครวมถึงการให้บริการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี ชมรมของดี ของอร่อยกาญจนบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 มีสมาชิกเริ่มต้น 60 กว่าร้านค้า และได้จัดตั้งคณะกรรมการชมรม มีนายขวัญชัย หาญสมัย อุปนายกสมาคมการค้าอาหารจังหวัดกาญจนบุรีทำหน้าที่เป็นประธานชมรมชุดก่อตั้ง และคณะกรรมการรวม 13 ท่าน กิจกรรมตลาดชุมชนของอร่อยพื้นบ้านนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการค้าขายของสมาชิก โดยได้รับความอนุเคราะห์พื้นที่ขายจากบริษัท ศรีฟ้า โฟเซ้นฟู๊ด จำกัด จัดพื้นที่ขายบริเวณลานจอดรถศูนย์ของฝาก ให้สมาชิกจำหน่ายสินค้าและอาหารพื้นบ้านให้กับนักท่องเที่ยวทุกวันอาทิตย์ จำนวน 50 ร้านค้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
จารุณี กฐินหอม สถานีวิทยุเอฟเอ็มเพื่อสุขภาพ 103MHz นักข่าวสุขภาวะภาคกลางรายงาน

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  29th Mar 18

จำนวนผู้ฟัง:  148

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(34 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)