รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 26 มีนาคม 2561 ตอน คืนข้อมูลงานพัฒนาสุขภาพสตรีชาติพันธุ์ : วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

* * *วิสุทธิ์_เหล็กสมบูรณ์ แม่ฮ่องสอน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ ผู้หญิงชาติพันธุ์ การพัฒนาฐานข้อมูล สุขภาวะสตรี ปางมะผ้า อนามัยเจริญพันธุ์ ชาติพันธุ์ กลุ่มชาติพันธุ์ สตรีชาติพันธุ์* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 21

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 23

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 21

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 17

วันที่ 24 มีนาคม 2561 โครงการพัฒนากลไกการเข้าถึงบริการสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงชาติพันธุ์อำเภอปางมะผ้า ได้จัดประชุมคณะทำงานอันประกอบด้วยผู้แทนสตรีชาติพันธุ์หมู่บ้านต่างๆ ผู้แทนจากโรงพยาบาล ฝ่ายสื่อ และฝ่ายวิชาการ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวและคืนข้อมูลเบื้องต้นจากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล โดยเป็นการคืนข้อมูลในส่วนสถานการณ์สุขภาพและการรักษาพยาบาลของสตรีชาติพันธุ์รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆจากกลุ่มสตรี ซึ่งผู้แทนกลุ่มสตรีชาติพันธุ์ต่างช่วยกันตรวจสอบและเห็นชอบกับข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ในเดือนต่อไป ทางโครงการฯจะได้ลงพื้นที่เพื่อทำการเก็บข้อมูลในส่วนบริบทชุมชมที่มีลักษณะชายแดนรวมทั้งข้อมูลประวัติศาสตร์สุขภาพสตรีในชุมชนก่อนจะนำไปวิเคราะห์ผลเพื่อพัฒนาเป็นองค์ประกอบในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขต่อไป

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  28th Mar 18

จำนวนผู้ฟัง:  168

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(26 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)