รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 8 มีนาคม 2561 ตอน การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืน : อิสระ บุญอนันต์

* * *อิสระ_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง หมอกควัน ปัญหาไฟป่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อำเภอแม่สาย อุปกรณ์ดับไฟป่า* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 9

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 17

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 14

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 11

ภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน – ทสม.เชียงราย อบรม “เข้ม” การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืน

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 8 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมาทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ได้จัดให้มีการอบรมสร้างผู้นำในการสื่อสารเสริมสร้าง ความเข้าใจ ตามโครงการการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืนขึ้น ณ ห้องประชุมหนองแหวนสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายสุรชาติ สะอาดเอี่ยม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายความมั่นคงเป็นประธานกล่าวเปิด และบรรยายพิเศษ แทนนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย มีนายอิสระ บุญอนันต์ คณะทำงาน ทสม.จังหวัดเชียงราย และประธานเครือข่าย ทสม.อำเภอแม่สาย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการอบรมในครั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืนและสร้างแกนนำผู้นำในการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ สร้างเครือข่ายชุมชนในการป้องกันไฟป่าเพื่อให้เกิดความตระหนัก และสามารถรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง โดยมุ่งเน้นในประเด็นเกี่ยวกับการลาดตระเวนควบคุมไฟป่าอย่างต่อเนื่องและชัดเจน มีผู้เข้าร่วมอบรมในกิจกรรมนี้เป็นจำนวนมากเกินเป้าหมายหนึ่งร้อยกว่าคน ในกลุ่มเป้าหมายนี้ก็มีเครือข่ายชาติพันธุ์-เครือข่าย อสม.- เครือข่ายวัฒนธรรม- ผู้นำท้องที่และท้องถิ่นทุกตำบลและหมู่บ้าน – เครือข่ายพัฒนาสตรีฯ และพระภิกษุสงฆ์ พร้อมทั้งองค์กรชุมชนทุกภาคส่วน มีวิทยากรจากศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงราย นายเกียรติภัสจ์ สุภาวงค์ ประธาน ทสม.จังหวัดเชียงราย นายบุญนาค จอมธรรม ประธาน ทสม.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและดำเนินรายการ ซึ่งได้รับมอบหมายการปฏิบัติงานจากนายอำนาจ เจิมแหล่ ผอ.ทสจ.เชียงราย ที่หนุนเสริมให้เห็นความสำคัญของปัญหาไฟป่าและหมอกควันและมีการรับสมัครขยายเครือข่ายสมาชิก ทสม. (อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน) เพิ่มขึ้นทั้ง 18 อำเภอ และการนี้สำนักงาน ทสจ.เชียงราย ได้มอบเครื่องมืออุปกรณ์ดับไฟป่าอีก 10 ชุด ให้กับอำเภอแม่สาย ซึ่งเป็นประโยชน์มาก มีการสาธิตในการใช้ปฏิบัติงานของอุปกรณ์ โดยได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่ของทุกภาคส่วนจากสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ และในช่วงบ่ายก็มีพิธีปิดการอบรมด้วยการฟังเทศน์ธรรมะจากท่านพระอาจารย์ประสิทธิ์ อคฺคปญโญ และปิดการอบรมโดยสมบูรณ์ จากธรรมะเทศนา

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  16th Mar 18

จำนวนผู้ฟัง:  113

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(16 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)