รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคใต้ สานใจสานพลัง 13 กุมภาพันธ์ 2561 ตอน สธ.- สช.เร่งรับฟังความเห็นฯ ขับเคลื่อนพ.ร.บ. นมผง คุมการตลาดนมผง : ชัยวุฒิ เกิดชื่น

* * *ชัยวุฒิ_เกิดชื่น รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้ รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง พลเดช_ปิ่นประทีป อรรถพล_แก้วสัมฤทธิ์ สังคม_จงพิพัฒน์วณิชย์ สช. กรมอนามัย สธ. คสตท. สุขภาพแม่และเด็ก มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ นมผง อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 5

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 5

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 7

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 9

กรมอนามัย ผนึก สช. หวังปกป้องสุขภาพแม่และเด็กให้ได้ข้อมูลถูกต้องตามเจตนารมณ์มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ป้องกันโฆษณาข้อมูลนมผงและอาหารเสริมทารกคลาดเคลื่อน สกัดกลยุทธ์การบริจาคให้ รพ. หรือเชิญบุคลากรแพทย์ร่วมอบรมสัมมนา เตรียมเสนอ รมว. สาธารณสุข ลงนามเดือนมีนาคมนี้

โดยมีบุคลากรด้านสาธารณสุข ภาคประชาชน นักวิชาการ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการนมผงและอาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก เข้าร่วมกว่า ๓๐๐ คน นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๖๐ และกำหนดให้ สธ. ต้องออกประกาศกระทรวงรองรับภายใน ๑๘๐ วัน หรือภายในเดือน มี.ค. ๒๕๖๑ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายมีอำนาจดำเนินการกรณีที่พบเห็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่ายอาหารและอาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็กกระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย สามารถดำเนินคดีและลงโทษทั้งปรับเงินและจำคุก

กรมอนามัยเปิดช่องทางแสดงความเห็นต่อร่างประกาศฯ ผ่านเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมและการรับฟังความเห็นในวันนี้อีกครั้ง เพื่อนำไปปรับร่างประกาศกระทรวงให้เกิดการมีส่วนร่วม ได้รับการยอมรับและปฏิบัติได้จริง โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของการรับบริจาคอาหารสำหรับทารกหรืออาหารสำหรับเด็กเล็ก และข้อกำหนดในการจัดทำฉลากแสดงสรรพคุณของผลิตภัณฑ์นมและอาหารเสริม หลังจากนี้จะสรุปความคิดเห็นเสนอต่อคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายและฝ่ายวิชาการ ภายใต้ คณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก (คสตท.) เพื่อพิจารณาปรับร่างฯ และเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามประกาศกระทรวงเพื่อบังคับใช้ต่อไป

“กฎหมายฉบับนี้ปกป้องคุ้มครองเด็กซึ่งไม่สามารถปกป้องตัวเองได้ ขณะที่มารดาก็ไม่รู้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับการให้นมและอาหารเสริมแบบใดถูกหรือผิด เพราะมีการโฆษณาโดยผู้ประกอบการจำนวนมาก”

สำหรับบรรยากาศในเวทีวันนี้ มีข้อเสนอแนะให้กำหนดรายละเอียดที่ชัดเจนในประกาศกระทรวงเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับบริจาคของหน่วยงานหรือบุคลากรด้านสาธารณสุข เพื่อให้สามารถช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในสถานพยาบาลและองค์กรการกุศลได้อย่างครอบคลุม รวมถึงช่วยเหลือกลุ่มเด็กที่เป็นโรคพิเศษ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับอาหารเสริมเช่นกัน พร้อมเสนอปรับเงื่อนไขการให้ข้อมูลอาหารสำหรับทารกให้หญิงตั้งครรภ์หรือหญิงที่มีบุตรเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เห็นว่า รายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศกระทรวง จะต้องเขียนให้ผู้ปฏิบัติสามารถทำงานได้ ไม่สร้างอุปสรรค และรับฟังเสียงเล็กเสียงน้อยให้มากที่สุด

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  13th Feb 18

จำนวนผู้ฟัง:  131

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(18 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)