รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 13 กุมภาพันธ์ 2561 ตอน มูลนิธิ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ฯ เปิดศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ : สุนี บุญอนันต์

* * *สุนี_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะสานใจสานพลัง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ การพัฒนาสมุนไพรไทย ศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ เปรม_ชินวันทนานนท์ พศิน_แสงสมเรือง* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 7

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 9

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 12

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 10

มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เปิดศูนย์สมุนไพรอภัยภูเบศร์ สาขาร้านสวัสดิการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อจำหน่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและญาติ ตลอดจนประชาชนชาวเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียงเลือกใช้บริการได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 2 ก.พ.2561 ที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอเมืองเชียงราย นายแพทย์เปรม ชินวันทนานนท์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ฯ และ นายพศิน แสงสมเรือง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมกันเปิดศูนย์สมุนไพรอภัยภูเบศร์ สาขาร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยมี พระรัตนมุณี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นสาขาที่ 1 ในทั้งหมด 11 สาขา ของโรงพยาบาลที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างและเปิดทำการ

นายพศิน แสงสมเรือง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กล่าวกับนักข่าวสุขภาวะว่า รัฐบาลได้กำหนดแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ใน พ.ศ. 2560 - 2564 ซึ่งมีการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการตาม 4 ยุทธศาสตร์ คือ ส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรไทยให้มีศักยภาพ ตามความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ - พัฒนาอุตสาหกรรมและการตลาดสมุนไพรให้มีคุณภาพระดับสากล - ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ - และสร้างความเข้มแข็งของการบริหารและนโยบายภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนสมุนไพรไทยอย่างยั่งยืน โดยในปี พ.ศ. 2559 มีการพัฒนาเมืองสมุนไพรต้นแบบใน 4 จังหวัด คือ จังหวัดปราจีนบุรี สุราษฎร์ธานี สกลนคร และจังหวัดเชียงราย และสร้างอภัยภูเบศร์ บิสิเนสโมเดล เป็นต้นแบบการยกระดับธุรกิจสู่สากลที่มุ่งเน้นให้ชาวไทยใช้สมุนไพรไทยในการดูแลสุขภาพให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสมุนไพรอภัยภูเบศร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในด้านชื่อเสียงและคุณสมบัติต่างๆ ของตัวผลิตภัณฑ์

ด้าน นายแพทย์เปรม ชินวันทนานนท์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ฯ กล่าวเสริมว่า มูลนิธิอภัยภูเบศร์ฯ มีการพัฒนาคุณภาพในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการผลิต กระบวนการควบคุมคุณภาพ การสรรหาวัตถุดิบ เพื่อให้ได้มาตรฐานการผลิตยาสมุนไพรขั้นสูง เพื่อบูรณาการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์สมัยใหม่เข้าด้วยกัน เป็นการเน้นการดูแลแบบองค์รวมให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรมและวิถีชุมชนอย่างยั่งยืนตลอดไป.

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  13th Feb 18

จำนวนผู้ฟัง:  96

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(18 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)