รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคอีสาน สานใจ สานพลัง 13 กุมภาพันธ์ 2561 ตอน เทศบาลเมืองเมืองพล จัดลงนาม MOU ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ : วิชิตชนม์ ทองชน

* * *วิชิตชนม์_ทองชน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน ผู้สูงอายุ สปสช. ร้อยแก่นสารสินธุ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ กลุ่มติดเตียง กลุ่มติดบ้าน ภาวะพึ่งพิง อำเภอพล โรงพยาบาลพล เทศบาลเมืองเมืองพล สถานีตำรวจภูธรพล โรงเรียนพล วิทยาลัยการอาชีพพล เหล่ากาชาดอำเภอพล สาธารณสุขอำเภอพล อบต.เมืองพล วิทยาลัยบรมราชชนนี สมาคมกู้ภัยเมืองพล* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 5

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 5

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 7

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 9

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลเมืองเมืองพล ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สถานบริการสุขภาพ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมลงนามในบันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ระหว่างภาคีเครือข่ายต่างที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย อำเภอพล โรงพยาบาลพล เทศบาลเมืองเมืองพล สถานีตำรวจภูธรพล โรงเรียนพล วิทยาลัยการอาชีพพล เหล่ากาชาดอำเภอพล สาธารณสุขอำเภอพล อบต.เมืองพล วิทยาลัยบรมราชชนนี และสมาคมกู้ภัยเมืองพล ณ หอประชุมอำเภอพล จ.ขอนแก่น

สปสช. เขต 7 ขอนแก่นผนึก องค์กรภาคี จัดตั้งกองทุนดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง

นายแพทย์ปรีดา แต้อารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 7 ขอนแก่น เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานหลักสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้สนับสนุนให้ เทศบาล และ อบต. ในพื้นที่ 4 จังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์” คือ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และ กาฬสินธุ์ จำนวน 717 แห่ง จัดตั้งหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ หากพื้นที่ใดตั้งกองทุนแล้วจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ 45 บาท ต่อหัวประชากรเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุน และ เทศบาล/อบต. จะต้องสมทบงบประมาณเข้ามาตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ เพื่อจัดตั้งกองทุนนำเงินไปสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีเป้าหมาย คือ ทำอย่างไรให้ชะลอการเจ็บป่วยของประชาชน (ชะลอป่วย) ร้อยละ 80 โดยมีเป้าหมาย คือ ลดการเจ็บป่วยหนักก่อนอายุ 72 ปี และ ทำอย่างไรให้คนที่ป่วยอยู่แล้วใช้ชีวิตกับโรคได้อย่างมีความสุข (ชะลอตาย) ร้อยละ20 โดยมีเป้าหมาย คือ ห้ามตายหากอายุยังไม่ถึง 80 ปี
หลังจากที่ สปสช. ประสบความสำเร็จในการสนับสนุนให้ เทศบาล/อบต. จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่แล้ว ในปี 2559 รัฐบาลได้มุ่งเน้นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ทั้งกลุ่มติดบ้าน และกลุ่มติดเตียง โดยมีเป้าหมายสำคัญคือทำอย่างไรจะป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงมีการเจ็บป่วยจนต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิง และทำอย่างไรผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ในพื้นที่ 4 จังหวัด ร้อยแก่นสารสินธุ์ มี เทศบาล/อบต. เข้าร่วมจัดตั้งระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 399 แห่ง จากทั้งหมด 717 แห่ง และจะมีการเปิดรับสมัคร อปท. ที่มีความพร้อมเข้าร่วมจัดตั้งกองทุนในช่วงต้นปีงบประมาณของทุกปี “ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาล / อบต. ได้เข้ามาร่วมจัดตั้งระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ให้ครบทุกแห่ง ในพื้นที่ 4 จังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์” คือ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และ กาฬสินธุ์ นั้น สปสช. เขต 7 ขอนแก่น จะมีการจัดประชุมเวทีสานพลังกองทุนสุขภาพท้องถิ่น รวมใจ "ประชารัฐ" สร้างหลักประกันสุขภาพผู้สูงวัย : ยุคไทยแลนด์ 4.0 เขต 7 ในวันที่ 15กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น” นายแพทย์ปรีดากล่าว

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  13th Feb 18

จำนวนผู้ฟัง:  113

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(23 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)