รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง (เชียงราย) 7 พฤศจิกายน 2560 ตอน มูลนิธิ พอ.สว.ออกให้บริการประชาชน ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร : สุนี บุญอนันต์

* * *สุนี_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะสานใจสานพลัง กลุ่มชาติพันธ์ ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย พอ.สว. ชาวไทยภูเขา บุญส่ง_ตินารี* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 12

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 16

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 19

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 16

หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร และผู้ด้อยโอกาส กลุ่มชาติพันธ์ ที่บ้านแม่โมงเย้า ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 20 ตุลาคม 2560 นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอแม่สรวย นำหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบราชชนนี (พอ.สว.) ออกให้บริการประชาชน ที่บ้านแม่โมงเย้า หมู่ที่ 15 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นหมู่บ้านในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคม ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา ชนเผ่า ลาหู่ เย้า อาข่า และจีนยูนนานบางส่วน ซึ่งมีฐานะยากจน โดยมีอาสาสมัครปฎิบัติงาน ประกอบไปด้วย ทีมแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสายสนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมออกให้บริการ อาทิ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟูสุขภาพอนามัย การส่งเสริมสุขภาพ บริการด้านทันตกรรมและเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 174 โรงเรียน ตามแนวสาธารณสุขมูลฐาน และตรวจรักษาโรคทั่วไป งานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นงานรักษา ป้องกัน ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน ในพื้นที่ 51 จังหวัด และเป็นงานรักษาเฉพาะโรค ไม่ว่าจะเป็น การผ่าตัดตาต้อกระจก ผ่าตัดปากแหว่ง เพดานโหว่ ปลูกแก้วหูเทียม ใส่กายอุปกรณ์แขน – ขาเทียม ฟันคุด หัวใจรูมาติกและหัวใจพิการมาแต่กำเนิด และโรคไตซึ่งมีภาวะไตวายขั้นสุดท้าย และการรักษาด้วยการเปลี่ยนไตจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ อีกทั้งยังมีหน่วยงานภาคเอกชนร่วมให้บริการตัดผมฟรี และบริการด้านอื่นๆ อีกมากมาย ในการนี้ นายอำเภอแม่สรวยพร้อมด้วยส่วนราชการ ได้มอบผ้าห่มกันหนาว เครื่องนุ่งห่มและยาสามัญประจำบ้าน ให้แก่ประชาชนที่มารอรับบริการด้านสุขภาพเพื่อบรรเทาความหนาวในช่วงหน้าหนาวนี้เพราะตำบลวาวี เป็นพื้นที่สูง จะมีอากาศหนาวกว่าพื้นที่ราบ โดยเฉพาะเด็กๆ และผู้สูงอายุ จะเจ็บป่วยได้ง่าย เพราะมีภูมิคุ้มกันต่ำ ซึ่งพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลและยากไร้ต่างก็ดีใจที่มี หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาดูแล

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  7th Nov 17

จำนวนผู้ฟัง:  291

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(28 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)