รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง (แม่ฮ่องสอน) 31 ตุลาคม 2560 ตอน พัฒนาธรรมนูญสุขภาพตำบลเมืองปอน : วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

* * *วิสุทธิ์_เหล็กสมบูรณ์ แม่ฮ่องสอน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ เมืองปอน 4PW ธรรมนูญสุขภาพตำบล* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 8

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 10

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 12

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 16

วันที่ 27 กันยายน 2560 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เครือข่าย 4PW ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอนได้จัดกิจกรรมเวทีพัฒนากลไกชุมชนเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วม "ตำบลสุขภาวะ" / "ชุมชนท้องถิ่น อยู่ดีมีสุข"ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนงานนโยบายสาธารณะให้เกิดธรรมนูญสุขภาพตำบล มีแกนนำชุมชนตำบลเมืองปอนเข้าร่วมกว่า 30 คน ได้มีการทบทวนความเข้าใจเรื่องการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพท้องถิ่น การกำหนดเป้าหมายร่วม ภาพฝันของชุมชน คิดวิเคราะห์ถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สังคมสิ่งแวดล้อม และออกแบบคร่าวๆถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา ทำให้กระบวนการทำงานสู่ธรรมนูญสุขภาพในตำบลแห่งนี้มีความชัดเจนมากขึ้น

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  1st Nov 17

จำนวนผู้ฟัง:  198

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(32 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)