รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง (แม่ฮ่องสอน) 26 ตุลาคม 2560 ตอน โครงการพัฒนากลไกการเข้าถึงบริการสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงชาติพันธุ์ : วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

* * *วิสุทธิ์_เหล็กสมบูรณ์ แม่ฮ่องสอน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ ชาติพันธุ์ บริการสุขภาพ* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 8

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 10

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 12

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 16

วันที่ 22 ตุลาคม 2560 ที่บ้านแก้วโมรารีสอร์ต จังหวัดแม่ฮ่องสอน อาจารย์รณภูมิ สามัคคีคารมย์ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้หารือกับนายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปางมะผ้า พร้อมทีมงานวิชาการชุมชน ถึงการเตรียมแผนงานรองรับโครงการพัฒนากลไกการเข้าถึงบริการสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงชาติพันธุ์ ในเขตอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพ กลไกและออกแบบระบบบริการที่เป็นมิตรต่อสตรีชาติพันธุ์ เสริมสร้างความรู้และทักษะการจัดการสุขภาพเบื้องต้นบนฐานแพทย์เชิงชาติพันธุ์และแพทย์สมัยใหม่โดยเฉพาะในประเด็นสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ และสิทธิทางสุขภาพอื่นๆ ทั้งยังมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้นำท้องที่ทั้งที่เป็นทางการและเป็นธรรมชาติในการสร้างความรู้และทักษะการจัดการสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้หญิงชาติพันธุ์ มีระยะเวลาดำเนินงาน 2 ปี มีพื้นที่ดำเนินงานในภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน สำหรับแม่ฮ่องสอน จะเน้นในแง่ของฝ่ายผู้ให้บริการ คือ หน่วยงานด้านสาธารณสุข ซึ่งมีโรงพยาบาลปางมะผ้าเป็นแกนนำ ซึ่งทางโรงพยาบาลยินดีรับเป็นผู้จัดการโครงการดังกล่าว ด้วยเห็นว่า การเข้าถึงบริการสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงชาติพันธุ์เป็นสิ่งที่จำต้องเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่แม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นจังหวัดที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆอาศัยอยู่ถึง 12 กลุ่ม

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  1st Nov 17

จำนวนผู้ฟัง:  167

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(27 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)