รับมือภัยพิบัติ จัดการภัยสุขภาวะ ตอน 19

* * *สารคีดสั้นชุด_รับมือภัยพิบัติ_จัดการภัยสุขภาวะ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดตราด* * *
Facebook
download

หนึ่งในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับมติการจัดการภัยพิบัติฯ ซึ่งสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ได้หยิบยกมาถกแถลงคือ การขอให้ภาครัฐทบทวนกลไกการบริหารจัดการของตนเองที่มีอยู่ ก่อนที่จะตั้งหน่วยงานพิเศษมาทำงานทับซ้อนกัน
ดังที่ผู้แทนเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดตราดได้เสนอให้ภาครัฐพิจารณาหน้าที่ขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ซึ่งถูกมองข้ามไปในช่วงมหาอุทกภัยที่ผ่านมา โดยรัฐบาลได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หรือ ศปภ. ขึ้นมาทำหน้าที่แทน ถือเป็นการทำงานที่ทับซ้อนกันอยู่ และยังสุ่มเสี่ยงต่อการแทรกแซงของอำนาจทางการเมืองด้วย
นอกจากนี้ จากมติ ยังระบุขอให้รัฐบาลจัดตั้งกองทุนระดับชาติ และคณะกรรมการบริหารกองทุนที่มาจากหลายภาคส่วน เพื่อสนับสนุนกลไกการบริหารจัดการภัยพิบัติฯ ได้ขยับอย่างคล่องตัว ไม่ติดขัด โดยเฉพาะการหนุนเสริมการจัดการภัยพิบัติฯ ระดับชุมชนท้องถิ่น ซึ่งในมติ ได้มอบหมายให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือ สพฉ. ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการดำเนินงาน

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  12th Feb 12

จำนวนผู้ฟัง:  1185

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2554

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(260 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)