สุขภาพจิตดี: จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน 29 ก.ย. 59

* * *สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ ประเทศไทย๔.๐ Eventthailand4.0 สุขภาพจิตดี ธาม_เชื้อสถาปนศิริ ววรรณา_จารุสมบูรณ์ ประเวช_ตันติพิวัฒนสกุล กันยายน2559* * *
Facebook
download

การประชุมเสวนาเปิดเล่มธรรมนูญระบบสุขภาพ สู่ยุคประเทศไทย ๔.๐
วันที่ ๒๙-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ อิมแพค เมืองทองธานี

ช่วง สุขภาพจิตดี: จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน ห้องย่อยที่2

โดย

- ผู้แทนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ผู้แทนจากชุมชนที่เชื่อมโยงกับธรรมนูญสุขภาพพื้นที่
- นายธาม เชื้อสถาปนศิริ นักวิชาการ สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ
- นางสาววรรณา จารุสมบูรณ์ ผู้จัดการโครงการเผชิญความตายอย่างสงบ เครือข่ายพุทธิกา

ผู้ดำเนินการประชุม:

- นายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  2nd Nov 16

จำนวนผู้ฟัง:  675

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(158 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)