ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ต่อยอดวิถีชุมชนในระบบสุขภาพไทย 29 ก.ย. 59

* * *สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ ประเทศไทย๔.๐ Eventthailand4.0 วิถีชุมชนในระบบสุขภาพไทย อนันต์_แสงบุญ พินิต_ชินสร้อย จิราพร_ลิ้มปานานนท์ วิวัฒน์_ศรีวิชา ณีย์_กุลสมบูรณ์ วีรพงษ์_เกรียงสินยศ กันยายน2559* * *
Facebook
download

การประชุมเสวนาเปิดเล่มธรรมนูญระบบสุขภาพ สู่ยุคประเทศไทย ๔.๐
วันที่ ๒๙-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ อิมแพค เมืองทองธานี

ช่วง ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ต่อยอดวิถีชุมชนในระบบสุขภาพไทย ห้องย่อยที่1
โดย
- นายอนันต์ แสงบุญ ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
- เภสัชกรพินิต ชินสร้อย เภสัชกร โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
- รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง จิราพร ลิ้มปานานนท์ รองประธานมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม
- นายวิวัฒน์ ศรีวิชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร
- นางเสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์พื้นบ้านไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผู้ดำเนินการประชุม:
- นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ เลขาธิการมูลนิธิสุขภาพไทย

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  2nd Nov 16

จำนวนผู้ฟัง:  590

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(150 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)